ကြ်န္

in #esteem6 years ago

image
Credit:photo


.."မင္းတို ့ Eps-Topik စာေမးပြဲေအာင္ျပီး
ကိုရီးယားသြားရေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ကြ်န္သြားခံခြင့္ ရျပီးျပီေပါ့" တဲ ့..

..ခါးသီး ျပီး ပညာမဲ့ တစ္ေယာက္ရဲ ့ စကားမွန္း လူတိုင္းသိသည္..

..ကြ်န္ဆိုတဲ့ စကားလံုးသံုးတဲ့သူ ကို
က်ြန္ဆိုတဲ့ စကားလံုး ျပန္ေမးၾကည့္ခ်င္သည္..

..က်ြန္ဆိုသည္မွာ ဘယ္လို အဓိပၸါယ္လဲလို ့..

..ေငြဝယ္က်ြန္လား..စစ္သံု့ပန္ကြ်န္လား..
..ဘုရားက်ြန္လား ..

..ဒီေခတ္ ဒီအခါမွာ သူမ်ားႏိုင္ငံ
အလုပ္သြားလုပ္တာနဲ ့"က်ြန္" ဆိုတဲ့စကားလံုး သံုးေသာသူသည္ ကိုယ္တိုင္ပညာမဲ့ေသာသူ မ်ားျဖစ္လိမ့္မည္..

..ဟိုး ေရွးေရွးေခတ္က ကြ်န္ဆိုသည္မွာ ခိုင္းတာလုပ္ ေက်ြးတာစား.. ေပးတာဝတ္ ..
ဘာတစ္ခု မွ ေတာင္းဆိုခြင့္..
တိုင္တန္းခြင့္ ..ေျပာင္းေရႊ ့ခြင့္
မရွိၾကေပ..

..သူမ်ားႏိုင္ငံ သူမ်ားအလုပ္ သြားလုပ္လို့ ကြ်န္ဟုဆိုလွ်င္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ သူမ်ားအလုပ္လုပ္လွ်င္ပင္"ကြ်န္"ဟု ေခၚဆိုလို့ရေပမည္..

..ဤသို ့ဆိုလွ်င္ မိဘ လက္ငုတ္လက္ရင္း ရွိလို ့
ကိုယ္ပိုင္ အလုပ္လုပ္လွ်င္ပင္
မိဘ၏ "ကြ်န္" မ်ားသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္..

..ေမြးကတည္းက ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စျဖင့္ ဘယ္သူမ်ား ေမြးဖြားႏိုင္ပါသနည္း..

..ကြ်န္ဟု ဆိုလွ်င္ လူသားတိုင္းသည္ ေလာကဓံ၏
က်ြန္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္
မွန္ေပလိမ့္မည္..

..ေလာက ဇာတ္အတိုင္း ကဆို က ရသည္..ငိုဆိုငိုရသည္ ..ရယ္ဆို ရယ္ရသည္..

..ေလာက ဇာတ္ဆရာ အလိုအတိုင္း လိုက္ရသည္..

..ဘယ္သူကမ်ား ဘာအခြင့္အေရး ဘာေတာင္းဆိုမွဳမ်ား ရဖူးပါသလဲ..

..ဒီေန ့မွ ငိုမည္ ..ဟိုေန ့မွ ရယ္မည္..
ေနာက္ေန ့မွ ေသမည္ ..
ဘယ္သူ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသလဲ..

..ထို ့ေၾကာင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို ့
တရားဝင္ အလုပ္သြားေရာက္အလုပ္လုပ္သည့္ ေရႊ့ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားသည္ ကြ်န္မ်ား
မဟုတ္ၾကေပ..
(ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားမ်ားပင္လွ်င္ အရင္ေခတ္က
ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြ ရေအာင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္
မိုင္းလုပ္သားမ်ား အျဖစ္ အလုပ္သြားလုပ္ခဲ့ဖူးသည္)

..ေတာင္းဆိုခြင့္ ..ရပိုင္ခြင့္ ..
ေရႊ ့ေျပာင္းခြင့္ ..ရသင့္ ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရး ရွိေသာ

..တိုင္းျပည္အတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာက
ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြ ရွာေပးၾကေသာ

..မိသားစု အတြက္ ကာယကို
အသံုးခ် ျပီး ေထာက္ပံ့ေပးၾကေသာ

"မိသားစု သူရဲေကာင္း "

"Family Hero" မ်ားသာျဖစ္ၾကေပသည္..

..ေနမင္းေသာ္တာ(ေကာင္းကင္ၾကယ္ Eps-Topik
ကိုရီးယားဘာသာစကား အထူးသီးသန္ ့သင္တန္း
ေက်ာင္း)

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68293.69
ETH 3899.61
USDT 1.00
SBD 3.69