ကျောင်းများ၏လိုအပ်ချက်သည်

in #esteem5 years ago

ကျောင်းကိုသွားလေ့အဖြစ်လိုအပ်သောရည်ညွှန်းသော်လည်း, ငါအများပြည်သူသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းမှာသွားအရည်အချင်းကိုတစ်ဦးအခြို့သောအဆငျ့အောင်မြင်ရန်အလို့ငှာမလိုအပ်အများအပြားရှေးခယျြယောင်ဆောင်အတူထင်ပါတယ်။ စာရေးဆရာနှင့်အယ်ဒီတာအဖြစ်ကျွန်မကျောင်းကိုမသွားဘဲနေလျှင်, ငါသည်ငါ့အလုပ်အကိုင်၌ငါ့ကျွမ်းကျင်မှုတစ်စုံတစ်ရာလျော့နည်းပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်မပြောချင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ကျွန်မကျောင်းတွင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမဟုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ပင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။

image

သေချာတာပေါ့, တဦးတည်းကိုသူတို့မကြာခဏသူတို့အနာဂတ်အတွက်ဖြစ်ချင်သောအရာကိုအကြောင်းကိုမသိသောအဖြစ်ပညာရေး, သားသမီးတို့အဘို့အရေးကြီးပါတယ်သောအမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးသငျသညျကိုသူတို့ဖြစ်ချင်ပါတယ်အဘယျသို့ကလေးတွေကိုမေးလျှင်, သူတို့သည်မကြာခဏဒါပေါ်, "မီးသတ်သမား", "ရဲ", "သိပ္ပံပညာရှင်", "သရုပ်ဆောင်ကဲ့သို့အမှုအရာလို့ပြော" နှင့်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့အစောပိုင်းအသက်အရွယ်ကနေပြီးသားလုပ်ချင်သောအရာကိုအချို့ ရှိသည်။

ဒါဟာသားသမီးများသောအားဖြင့်သူတို့အနာဂတ်တူချင်သောအရာကိုတစ်ဦးအစိုင်အခဲစိတ်ကူးရှိသည်သောငါ၏အပုဂ္ဂိုလ်ရေးယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့အစောပိုင်းအသက်အရွယ်ကနေသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုများ၏စည်းကမ်းသို့ကလေးများရေငုပ်ဆန့်ကျင်စရာအကြောင်းမရှိလည်းမရှိစဉ်းစားပေမယ့်ဒါဟာ ကို, ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်တစတစတိုးတက်ပြောင်းလဲလာရောက်လာပါတယ်။ အဲဒီအစားကလေးများကလေးတစ်ဦးအကြောင်းကိုလက်တွေ့တစ်ခါတည်းတိုင်းဘာသာရပ်သိတော့ဘယ်မှာပညာရေး၏တစ်ခေတ်ဆန်းလူအမျိုးအစားတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းကိုအောင်၏ကျွန်မကလေးတစ်ဦးကိုသူတို့အမှန်တကယ်မူလတန်းကျောင်းနှင့်အလယ်တန်းကျောင်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးလုပ်ချင်သောအရာကိုအာရုံစိုက်ဖို့အတှကျအကြိုးရှိပါလိမ့်မယ်ထင်တယ် ။ နိုင်ငံအများစုတွင်, 9 တန်းအသုံးပြုပုံကလေးများ, အရေးအသား, သမိုင်း, နှင့်ပိုပြီးဖတ်နေ, သိပ္ပံသင်္ချာ၏အခြေခံကိုငါသိ၏။ တစ်ဦး နိုင်ငံသားဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးအပြည့်အဝအထက်တန်းကျောင်းပညာရေးရတဲ့မလိုအပ်ပါ။

ကျွန်တော်တို့ကိုအကြှနျုပျ၏အမှုယူကြပါစို့။ ကျွန်မအထက်တန်းကျောင်းငါ၏ပထမနှစ်တွင်ကနေစာရေးဆရာဖြစ်ချင်သိတယ်။ တကယ်တော့, ပင်မှီ, ငါကဗျာနှင့်ပုံပြင်များနှင့်အခြားတာမဟုတ်ရေးသားခြင်းပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ ငါသင်္ချာ, သမိုင်း, သိပ္ပံနှင့်အခြားနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်များအဘို့ခိုင်ခံ့မကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါက အလုပ်မဟုတ်ခဲ့အဖြစ်အရေးအသားငါချိတ်ဆက်သာဘာသာရပ်ခဲ့ကြောင်းခံစားရတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်ဖော်ပြနှင့်စိတ္တဇဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးစမ်းသပ်ရှောက်သွားနိုင်ရေးအတွက်အချက်အလက်များသတိရအကြောင်းကိုမဟုတ်ခဲ့ပေ။ သည်အခြားဘာသာရပ်များအတွက်, ကျွန်မစက်ရုပ်အပြောင်းအလဲနဲ့ခဲ့ခံစားခဲ့ရနဲ့ကိန်းဂဏန်းများ, များနှင့်ဖော်မြူလာထုတ်

Sort:  

Vote exchange site, auto and manual curation. Ref 10%, https://mysteemup.club?r=c4rpoffvad.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngawine from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 22682.84
ETH 1631.88
USDT 1.00
SBD 2.64