Ek hou van die chaleur de van fils

in #esteem4 years ago

image
image
Ek hou van die chaleur de van fils. veulent mourir chaleureusement van die son fils est amper dieselfde comme die warmte van die familie.

Ma famille m'a dit ce que je cherchais, mais je suis toujours en retard, je me sens bien.

Die probleem om uit te kom, est die specerye uit die la soupe wat wat wats elke dag eet.

Ek het 'goeie gesin, jy kan ook dieselfde wees.

die gee van die oggendson, gelukwense om die lewe van 'n vriend te leef, ek is lief vir joué dans est lief vir jou.

alles sal goed wees

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 41972.18
ETH 3179.22
USDT 1.00
SBD 4.65