Colorchallenge

in #esteem4 years ago (edited)

image
image
image
image
image
Kajak lom u banda, hana pat dong duk pih juet
Memang harus munan anuek muda
Brk lumoh that,image
Kajak lom u banda, hana pat dong duk pih juet
Memang harus munan anuek muda
Brk lumoh that,
Harus na semangat , tanyo harus semangat, mantap bos, guha tujoh di lawueng guha laen dum leh pat, hana ku tupat, loen that susah bit, rukok amerika dan serbia
Harus na semangat , tanyo harus semangat, mantap bos, guha tujoh di lawueng guha laen dum leh pat, hana ku tupat, loen that susah bit, rukok amerika dan serbia

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.05
JST 0.036
BTC 34254.56
ETH 2273.21
USDT 1.00
SBD 3.73