ပါဆယ္​ထုပ္​ဖို႔မ႐ွက္​ပါနဲ႔

in #esteem4 years ago

image
Credit;photo
လယာဥ္ေပၚမွာ ေကြ်းတဲ့အခါ မစားႏိုင္ေတာ့တဲ့ မုန္႔ေတြကို
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ျပန္ေပးလိုက္ၾကပါတယ္

အဲ့ဒါေတြကို ေလယာဥ္ေမာင္ေတြ၊ မယ္ေတြက အမႈိက္နဲ႔ေရာၿပီး
ပစ္လိုက္တာေတြျမင္ရေတာ့

ဗိုက္ဆာလို႔ ေတာင္းေနတဲ့ ခေလးေတြ၊ ေစ်းေရာင္းမကုန္ေသးလို႔
မျပန္ရေသးဘဲ ဗိုက္ဆာေနတဲ့ခေလးေတြ

မ်က္ႏွာေလးေတြကိုျမင္ၿပီး
လႊင့္ပစ္လိုက္တဲ့ ပလတ္စတစ္နဲ႔ထုပ္ထားတဲ့
ေပါင္မုန္႔ေလးေတြကို ႏွေျမာေနမိတယ္

ကၽြန္မကေတာ့ ထုပ္ၿပီးယူလာတာကို ဘယ္ေတာ့မွ မရွက္ဘဲ
အျမဲလုပ္ပါတယ္

အနည္းဆံုးေတာ့လမ္းမွာဆာေနတဲ့ေခြးေလးေတြဆင္းေကြၽးလိုက္ပါတယ္

ဒါကေတာ့ ကြ်န္မနဲ႔ သေဘာထားခ်င္းတိုက္ဆိုင္တဲ့ ပို႔စ္တစ္ခုပါ

ဆိုင္မွ မကုန္တဲ့ အစားအစာေတြကို ပါဆယ္ထုပ္ခဲ့ပါ
-~~~~~~~~~~~~
၁။ ဆင္းရဲသားေတြကို ျပန္ေပးလို႔ ရတယ္

တစ္ခ်ိဳ႔က မိမိစားလို႔ က်န္တဲ့ အစားအစာေတြကို
ပါဆယ္ထုပ္ခိုင္း ရမွာကို ရွက္တတ္ ၾကပါတယ္။

အဲဒါ မမွန္ကန္ပါဘူး။

မိမိဟာ အစားအေသာက္ အားလံုး အတြက္
ေငြရွင္းျပီးသား ျဖစ္လို႔ မိမိပိုင္ဆိုင္တဲ့ အစားအစာေတြ
ပိုေနရင္ ပါဆယ္သာ ယူခဲ့ေစလိုပါတယ္။

ျပီးေတာ့ မိမိ အိမ္အျပန္
လမ္းမွာ ေတြ႔တဲ့ ဆင္းရဲသားေတြကို ေပးခဲ့ပါ။

ေခြးစတဲ့ အစာငတ္ေနတဲ့ သတၱဝါေတြကို ေကြ်းလိုက္ျခင္းျဖင့္
တန္ဖိုး မျဖတ္နိုင္ေသာ ကုသိုလ္ကို ရရိွေစပါလိမ့္မယ္။

၂။ မကုန္ဘူးဆိုရင္ ခြဲစား

ဥပမာျဖင့္ ဆိုရေသာ္ ထမင္းေၾကာ္ ပြဲၾကီးကို မွာစားလိုက္တယ္။

လူကလည္း ၂ ေယာက္တည္းေပါ့။

နွစ္ေယာက္စလံုးက မိမိတို႔ ဒီထမင္းေၾကာ္ကို မကုန္နိုင္ဘူး ဆိုရင္ ဆိုင္မွ အျခား ပန္းကန္ေလးေတြ ေတာင္းျပီး ခြဲစားပါ။

ျပီးေတာ့ က်န္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြဟာ
ကိုယ္စားျပီးသား မဟုတ္တဲ့ အတြက္ မိမိ အိမ္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း
အျခားသူေတြ အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ယူလာလို႔ ရပါတယ္။

ဒါကေတာ့ အစားအစာေတြကို ခြဲစားျခင္းျဖင့္ ရရိွတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးပါ။

၃။ အစားအစာကို မကုန္တာ အားလံုးကို ထိခိုက္ေစနိုင္တယ္

မိမိက ေငြေၾကး ခ်မ္းသာလို႔
အစားအစာေတြ အားလံုးကို ဝယ္စားလို႔ ရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္
မိမိစားျပီး အက်န္ေတြကို ဆိုင္မွ အမိႈက္ေတာင္းထဲကို
ထည့္လိုက္မွာပါ။

အဲလို ထည့္လိုက္ျခင္းျဖင့္ မိမိ မွာစားတဲ့ အစားအစာေတြဟာ
လံုးဝ တန္ဖိုး မရိွေတာ့ပါဘူး။

အသားငါးေတြ ရဖို႔ သတၱဝါေတြကို သတ္ရတယ္။

ဆန္ေတြရဖို႔ လယ္စိုက္ရတယ္။

အခ်ိန္ေပးျပီး ခ်က္ျပဳတ္ရတယ္။

မိမိမွာစားတဲ့ အစားအေသာက္ေတြဟာ
အရင္းအနွီးေတြနဲ႔ ေရာက္ရိွလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္
မိမိက မိမိမကုန္တဲ့ အစားအစာကို တန္ဖိုးရိွေအာင္
ျပန္လည္ အသံုးခ်လိုက္မယ္ ဆိုရင္

ခုနက ေျပာတဲ့ အရင္းအနွီးေတြနဲ႔ ျဖစ္တည္လာတဲ့
အစားအစာေတြဟာ တန္ဖိုး ရိွသြားပါျပီ။

၄။ မကုန္တဲ့ အစားအစာကို ပါဆယ္ထုပ္တာ ေကာင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ပါ

အားလံုးေသာ စာဖတ္သူေတြကို အၾကံျပဳပါရေစ။

မိမိ ဝယ္စားျပီး ပိုတဲ့ အစားအစာေတြဟာ
အမိႈက္ထဲ ေရာက္မယ့္အတူတူ ဆာေလာင္ေနတဲ့
လူနဲ႔ တိရစာၦန္ေတြ ျပန္လည္
ေပးကမ္းေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ ရပါတယ္။

Credit to ေက်ာ္လင္းနိုင္(ပစ္တိုင္းေထာင္)

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by san.mgy from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56462.87
ETH 4394.84
BNB 609.64
SBD 7.12