အိပ​္​​ေပ်ာ္​​ေစတဲ့အိမ္​တြင္​းျဖစ္​အိပ္​​ေဆးမႈန္​႔

in #esteem4 years ago

image
Credit:photo
++++++++++++++++++++++%

*အိပ္မရျခင္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ ေန႔စဥ္စိတ္ဖိစီးမႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ အိပ္ရာဝင္တဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း စိတ္ဖိစီးမႈေဟာ္မုန္းေတြၾကား ျပင္းထန္တဲ့ ဇီဝဓာတ္ျပဳမႈ ျဖစ္ပြားပါတယ္။
ကံအားေလ်ာ္စြာနဲ႔ ရုိးရွင္းေပမယ့္ တကယ္ ထိေရာက္တဲ့ ေဆးနည္းတစ္ခု ရိွပါတယ္။ ယင္းမွာ မၾကာခဏ အိပ္မေပ်ာ္ေရာဂါခံစားသူမ်ားအတြက္ အလြန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ သူ႔မွာ ဆားနဲ႔ သၾကားသာပါဝင္ေပမယ့္ အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ေပးပါတယ္။

#ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား ...

ပင္လယ္ဆား ထမင္းစားဇြန္း (၂) ဇြန္း
သဘာဝသၾကားညိဳ ထမင္းစားဇြန္း (၂) ဇြန္း
ပ်ားရည္ ထမင္းစားဇြန္း (၅) ဇြန္း

#ျပင္ဆင္ပုံျပင္ဆင္နည္း

*ပါဝင္ပစၥည္းအားလုံး ပလပ္စတစ္အိတ္တစ္ခုထဲ ေပါင္းစပ္ျပီး တစ္သားတည္းက်သြားေအာင္ ေသခ်ာ ခါယမ္းေပးရပါမယ္။

#အသုံးျပဳပုံ ..

*ညအိပ္ရာမဝင္မီ သုိ႔မဟုတ္ ညတစ္ေရးႏုိးတဲ့အခ်ိန္မွာ ယင္းအမႈန္႔ကို လ်ာေအာက္မွာ ထားေပးရပါမယ္။ အေရေပ်ာ္သြားတဲ့အထိပါ။ ေသြးေၾကာ္ထဲ ဝင္ေရာက္အဆုံးသတ္သြားျပီး ယင္းရလဒ္က အံ့အားသင့္ေစပါလိမ့္မယ္။

#တခုခု ရရင္​​ေက်နပ္​တယ္
#AMN
#CREDIT - Trend Myanmar
Search Myanmar

Sort:  

Hi, I just followed you :-)
Follow back and we can help each other succeed! @hatu

Resteemed your article. This article was resteemed because you are part of the New Steemians project. You can learn more about it here: https://steemit.com/introduceyourself/@gaman/new-steemians-project-launch

Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57155.56
ETH 4437.90
BNB 617.95
SBD 7.01