သတိရမိပါေသာစတီးမစ္

in #esteemlast year

5buxyr.jpg
https://www.pexels.com/photo/family-decorating-their-christmas-tree-3303614/

စတီးမစ္ၾကီးနဲ႕ ေ၀းကြာခဲ႔တာေတာ႔ အခ်ိန္မ်ားစြာ ၾကာသြားခဲ႔ပါေလသည္
ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေမ႔သလဲဆိုရင္ေတာ႔ စတီးမစ္ကို ဖြင္႔မၾကည္႔ျဖစ္ခဲ႔တဲ႔အထိျဖစ္ေတာ႔သည္
ဘာေၾကာင္႔လဲ ေမးရင္ေတာ႔ စတင္းေစ်းေၾကာင္႔လို႔ ေျပာရမလုိျဖစ္ေနသည္
ဟုတ္ေလသည္ စတင္းေစ်း ခုခ်ိန္မွာ ဘာမွမတန္ေတာ႔သလိုျဖစ္သည္
စတင္းရွာရတာလည္း မလြယ္ေတာ႔သလို ရစရာ ေနရာလည္း မရွိေတာ႔ပါ
ေနာက္မ်ားမၾကာခင္ စတင္းေစ်းတက္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္ခဲ႔ဖူးပါသည္။
ိထိုအရာသည္ ဘယ္ေတာ႔မ်ားျဖစ္လာမည္မသိပါ
ကိုယ္မလုပ္တာက ကိုယ္႔အျပစ္မွန္ပါသည္။ ကိုယ္ကလုပ္ျပီး တစ္စံုတစ္ရာ အက်ိဳးမရွိတာေတာ႔
ဘယ္သူ႔ အျပစ္ပံုရမည္မသိပါ
အခုေနာက္ပိုင္းေတာ႔ ျပန္ျပီး လက္တည္႔စမ္းခ်င္လာမိသည္။
အရင္လို ျပန္ရွင္သန္ခ်င္လာမိသည္။ ဘာမွမတန္ေတာ႔သည္႔ စတင္းကို ျပန္ျပီး ယံုၾကည္ခ်င္မိေသးသည္
စာျပန္ေရးမည္ စိတ္ကူးသည္ ဘယ္ေတာ႔ေလာက္ ျပန္စမည္နည္း အခုျပန္စမွ ရမည္
ေန႔ေရႊ႕ ညေရႊ႕ႏွင္႔ စတင္းနွင္႔ ေ၀းကြာလာသည္မွာ ၾကာခဲ႔ျပီ
ဒါေၾကာင္႔ သတိတရ စာျပန္ေရးမိသည္။
စတင္းေစ်း ေနာက္တစ္ခါ ေခါင္းျပန္ေထာင္လာေလမည္လား မသိပါ မသိေသာ္လည္း
လုပ္ၾကည္႔ပါဦးမည္ စတင္းရဲ႕ အတိတ္ကို လြမ္းမိသည္။
ေပ်ာ္စရာေတြ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည္႔ႏ်က္ခဲ႔ဖူးပါသည္။
စတင္းအတြက္ အခ်ိန္ အနည္းငယ္ေတာ႔ ျပန္ေပးပါဦးမည္
ၾကိဳးစားၾကည္႔ပါဦးမည္
@mm7

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work!
Dear reader, Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.me/esteem

Coin Marketplace

STEEM 1.19
TRX 0.15
JST 0.166
BTC 63014.66
ETH 2476.04
BNB 551.70
SBD 8.74