ထူးျခားမယ္႔နွစ္သစ္ျဖစ္ေစ

in #esteemlast year

ablhsx.jpg
https://pixabay.com/fr/illustrations/saint-sylvestre-feux-d-artifice-4652544/

မၾကာခင္ ကာလတစ္ခုမွာ ႏွစ္သစ္ကို ကူးေျပာင္းမယ္ ဒါက ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္လုိ႔ ဆိုနိုင္သည္ သိပ္ထူးျခားေသာ အေၾကာင္းရာမဟုတ္
တစ္နွစ္ကုန္ရင္ တစ္နွစ္ေျပာင္းလို႔ တစ္နွစ္ေဟာင္းကာ တစ္နွစ္သစ္မွာ သဘာ၀ မေမွ်ာ္လည္းလာမယ္ မေခၚလည္းေရာက္မယ္
အဲ႔သလို နွစ္တစ္ခုေျပာင္းတိုင္း စိတ္ထဲမွာ ထူးထူးေထြေထြ ဖီလင္ သိပ္မရွိခဲ႔ဖူး မၾကာခင္မွာေျပာင္းမယ္႔ နွစ္ေထာင္႔ နွစ္ဆယ္ကိုေတာ႔ နည္းနည္း
စိတ္၀င္စားမိသည္ ဒီနွစ္ပိုင္းေတြမွာ အြန္လိုင္းေငြေၾကးေတြကို သိျမင္ခဲ႔ရသည္ သူ႔ရဲ႕လားရာေတြကို ၾကံဳခဲ႔ ဆံုခဲ႔ မွႏ္းဆခဲ႔ဖူးသည္
ယခုလာမယ္႔နွစ္သစ္မွာ အဲ႔ဒီေငြေၾကးေတြက လွုပ္ခက္လိမ္႔မည္ဟု စိတ္၀ယ္ ထင္ျမင္မိသည္ ဒါကလည္း ကိုယ္႔ စိတ္အၾကိဳက္ ကိုယ္လုိက္
လို႔ ေတြးထင္ျခင္းရယ္သာ တင္ၾကိဳ ျမင္နုိင္စြမ္းရွိေနျခင္း ေဒတာ အခ်က္အလက္ ခိုင္မာ သိေနျခင္းမဟုတ္
မည္သို႔ျဖစ္ေစ တကယ္ဘဲ ဒီနွစ္မွာ ထူးျခားတာေတြ ၾကံဳရေတာ႔မည္ ဒီေတာ႔ ဘာလုပ္မည္နည္း
အျခား ဘာေတြညာ ေတြလည္း ကိုယ္က ၀ယ္မထားနုိင္ခဲ႔ ကိုယ္လုပ္ထားဖူးတာ ကိုယ္စိတ္၀င္စားတာက
စတင္းျဖစ္ေတာ႔ စတင္းေစ်း မုခ် တက္ေတာ႔မည္လို႔ ထင္ျခင္းသာျဖစ္ေလသည္။
တကယ္လို႔ သာ စတင္းေစ်း တက္သြားခဲ႔ရင္ ေျပာစမက္ေတြျဖစ္ကုန္ေတာ႔မည္
စတင္းေတြ မစုခဲ႔မိေလျခင္းလို႔ ေနာင္တေတြ ရပါဦးမည္
အခုထိလည္း ေသခ်ာ မစုမိေသး စတင္းေတြကိုေတာ႔ ယံုၾကည္ေနတာ ဘာေၾကာင္႔ရယ္မသိေတာ႔
တကယ္ဘဲ နွစ္သစ္မွာ စတီးမစ္ လူးလြန္႕ နိုးထလာေစခ်င္ပါသည္
@mm7

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work!
Dear reader, Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.me/esteem

Coin Marketplace

STEEM 0.93
TRX 0.13
JST 0.135
BTC 55368.62
ETH 2174.31
BNB 533.09
SBD 7.94