ခြန္အားျဖစ္ေစသတည္း

in #esteemlast year

nnynh5.jpg

https://pixabay.com/fr/photos/nature-paysage-l-automne-4681448/
အားငယ္သူကိုအားေပးပါ သိပ္ကိုလွတဲ႔ စကားစု အားငယ္သူေတြကို ေဖးမတာ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားထားတာ
ကူညီတာ သူတစ္ပါးကို လြယ္ကူေစတာ ေပ်ာ္ရႊင္ေစတာ အားတက္ရႊင္လန္းေစတာ လုပ္ေဆာင္ေပးရသူက
ခက္ခဲေကာင္းခက္ခဲမယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း တကယ္ဘဲ အကူအညီရလိုက္သူအဖို႔ မေဖၚျပနုိင္ေသာ ရလာဒ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္
စတီးမစ္ဆိုတာၾကီးမွာ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ကူညီၾကမယ္ အဲ႔သလို ေယဘူယ် အေတြးအျမင္ေတာ႔ရွိၾကတယ္
တကယ္႔လက္ေတြ႕မွာ ျဖစ္မလာနိုင္ခဲ႔ဘူး အျမဲျဖစ္မလာဘူးဆိုပါေတာ႔
ဒါက ခြန္အားနည္းသူခ်င္း အျမဲဂတိမတည္ေပးနုိင္ၾကတာ ဘာေၾကာင္႔လဲလို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ မေပးေတာ႔ပါဘူး တကယ္လုပ္ကိုင္ဖူးသူ
တုိင္း ဒါကို နားလည္ၾကပါတယ္
ခြန္အားၾကီးသူ ခြန္အားေကာင္းသူေတြရဲ႕ အကူအညီက ခြန္အားမဲ႔သူအတြက္ေတာ႔ တကယ္႔ကို တစ္တပ္ တစ္အားပါဘဲ
စတီးမစ္မွာ ဂြတ္ကာမရရဲ႕ အေထာက္အပံ႔ အမာ်းၾကီး ရခဲ႔ဖူးတယ္ သူ႕ေၾကာင္႔လည္း စတီးမစ္မွာ တည္တံ႔ခို္္င္ျမဲတဲ႔ ေျခလွမ္းေတြနဲ႔
လွမ္းေလွ်ာက္ေစနုိင္ခဲ႔တာလုိ႔ ေျပာနုိင္တယ္
အခုလည္း စာျပန္ေ၇းေနတယ္ဆိုေပမယ္႔ တကယ္႔ တကယ္ အားကိုးစရာ ဘာမွမရွိပါဘူး
သူ႔ဆီက အေထာက္အပ႔ံ ရနုိင္တယ္ဆိုတာနဲ႔ဘဲ ျပန္လည္ စတင္တာ
တကယ္လည္း အခုထိ သူက အေထာက္အပ႔႔ံေပးလွ်က္ပါဘဲ
ဒါေၾကာင္႔ သူရွိေနသမွ် သူက ကူညီေနသမွ်ေတာ႔ စတီးမစ္ ပင္လယ္ထဲ လက္ပစ္ ကူးၾကည္႔ပါဦးမယ္
သူ႔ရဲ႕ ကူညီေစာင္႔ေ၇ွာက္မွုက တကယ္႔ကို ခြန္အားျဖစ္ေစခဲ႔ပါသည္
@mm7

Coin Marketplace

STEEM 0.94
TRX 0.13
JST 0.137
BTC 55949.62
ETH 2270.25
BNB 550.11
SBD 7.83