ဝါသနာ

in #esteem6 years ago

ၾကႇန်ေတ်ာ့ဝါသနာဖတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ငါပုံျပင္စာအုပ္မ်ား, မဂၢဇင္းမ်ား, သတင္းစာမ်ားႏွင့္ငါစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေတြ႕ရေသာပစၥည္းမဆိုၾကင္နာဖတ္ပါ။

image

ကၽြန္မအနည္းငယ္ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့သည္ေသာအခါဤဝါသနာစတင္ခဲ့တယ္။ အစဥ္မျပတ္ငါငါ့ထံသို႔ဒ႑ာရီပုံျပင္မ်ားႏွင့္အျခားပုံျပင္မ်ားကိုဖတ္ရွုဖို႔, ငါ့မိဘမ်ားလိုခ်င္ခဲ့သည္။ မၾကာခင္မွာပဲသူတို႔တက္တိုက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္အစဥ္မျပတ္ငါ့ထံသို႔ဖတ္ရွုဖို႔ရွိျခင္းၿငီးေငြ႕တယ္။ ဒါအျဖစ္မၾကာမီငါတတ်နိုင်သသကဲ့သို႔ငါဖတ္ရွုဖို႔သင္ယူခဲ့တယ္။ ငါရိုးရွင္းေသာ ABC ႐ုပ္သံစာအုပ္မ်ားႏွင့္အတူစတင္ခဲ့တယ္။ မၾကာခင္မွာပဲကၽြန္မရိုးရွင္းေသာဒ႑ာရီပုံျပင္မ်ားႏွင့္အျခားပုံျပင္မ်ားကိုဖတ္ရွုနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုငါမရရွိနိုင္ေၾကာင္းကိုဘာမွအေၾကာင္းကိုပဲဖတ္ပါ။

စာဖတ္ျခင္းငါမဟုတ္ရင္မသိရမယ္လို႔ဤမၽွေလာက္မ်ားစြာေသာအမွုအရာေတြအေၾကာင္းသင္ယူဖို႔ငါ့ကိုနိုင္ပါတယ္။ ငါကလူေမွာ္ႏွင့္လၽွို႔ဝွက္ဆန္းၾကယ္၏ bygone က်ထက်၌နေထိုင်ခဲ့ပုံကိုအေၾကာင္းကိုသိခဲ့ရတယ္။ ငါကမၻာ၏အံ့ဘြယ္ေသာအမွု, အာကာသခရီးသြား, လူ႔ေအာင္ျမင္မွုမ်ား, အလြန္ႀကီးမားေသာေဝလငါး, ေသးငယ္ေသာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ကၽြန္ုပ္တို႔၏ကမၻာ့အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္အမွုအရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသိခဲ့ရတယ္။

image

စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္. အံ့ဖွယ်အရာငါအရာခဲယဥ္းလမ္းသင္ယူဖို႔ရွိသည္မဟုတ္ၾကဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဥပမာအားျဖင့္, ငါကငါ့ကိုသတ္လို႔ရတယ္ဆိုတာကိုသိရဖို႔ေရာဂါဖမ္းရန္မလိုပါ။ ငါကေရွာင္ရွားနိုင္ေအာင္ငါစိုးရိမ္ေရမွတ္ကိုငါသိ၏။ ဒါ့အျပင္ငါက်ားေတြအေၾကာင္းသင္ယူဖို႔နက္ရွိုင္းေသာေတာတြင္းသို႔သြားရန္မလိုပါ။ ကၽြန္မစာအုပ္အားလုံးကိုအဲဒီအေၾကာင္းဖတ္နိုင္သည္။

စာအုပ္မ်ားဤမၽွေလာက္သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူစာဖတ္သူကိုေပး။ သူတို႔ကဆက္ဆက္ငါ့အကိုေန႔စဥ္အသက္တာ၌အၾကႇန်ဳပ်ကိုကကူညီေပးခဲ့ၾကပါၿပီ။ ငါလူေနမွုႏွင့္အတူရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းနိုင္မွပိုေကာင္းတပ္ဆင္ထားတဲ့ျဖစ္၏။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ကိုယ့္အရာခဲယဥ္းလမ္းသင္ယူျခင္းအေၾကာင္းကိုမသိဘဲသြားပါလိမ့္မယ္။

image

ဒါနဲ႔ဖတ္ရွုဖို႔ဆက္လက္။ ကမၻာႀကီးကိုအေၾကာင္းပိုမိုသိရွိျဖစ္ျခင္းအျပင္, ငါသည်လည်းလည္းစီးပြားျဖစ္ငါ့အခ်ိန္ျဖဳန္းေနၾကတယ္။ ဒါဟာအမွန္တကယ္အေကာင္းတစ္ဝါသနာျဖစ္ပါတယ္။

Sort:  

က်​ေနာ့ဝါသနာက အဲ့ဒါပဲ

လူတိုင္​းဝါသနာကိုယ္​စီ႐ွိတယ္​

ဝါသနာက​ေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳး

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.14
JST 0.039
BTC 61803.46
ETH 3431.93
USDT 1.00
SBD 4.93