သင့္အိမ္မက္ေတြကိုေဈးေပါေပါနဲ႔မေရာင္းလိုက္ပါနဲ႔

in #esteem6 years ago

image
သင့္အိပ္မက္ေတြကို ေစ်းေပါေပါနဲ႔ မေရာင္းလုိက္ပါနဲ႔

လူအမ်ားစုက သူတုိ႕ရဲ႕ အိပ္မက္ေတြကုိ ေစ်းနည္းနည္းေလးနဲ႕ ေရာင္းစားလုိက္တယ္။

သူတုိ႕ဟာ လစာနည္းနည္းေလးနဲ႕ ေနႏုိင္စားနုိင္ရုံေလာက္ ဘဝေလး ရရင္ကုိ ေက်နပ္ေနၾကတယ္။

သူတုိ႕ဟာ အိပ္မက္ေတြ

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လုိ႕ ေမွ်ာ္လင့္မိတတ္ၾကေပမဲ့ သူတုိ႕ အိပ္မက္ေတြက ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္မလာေတာ့ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူတုိ႕ အိပ္မက္ေတြကုိ ေရာင္းစားခဲ့ၾကလုိ႕ပါ။

လစာနည္းနည္းပဲရတဲ့ အလုပ္ေလးေတြက သူတုိ႕ကုိ အိပ္မက္ဆီ သြားလုိ႕မရေအာင္ ေထာင္ခ်ထားတယ္။

တစ္ျခားလူေတြ သူတုိ႕ အိပ္မက္ေတြဆီ အေရာက္လွမ္းနုိင္တဲ့ အခ်ိန္ၾကရင္ သူတုိ႕က အံ့အားသင့္ေနတတ္ၾကတယ္။

ဒီလုိနဲ႕ အသက္ေတြ ႀကီးလာၿပီး ဘဝေနဝင္ခ်ိန္ကုိ ေရာက္သြားပါေလေရာ။

သူတုိ႕ေတြ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ တစ္ခုုခု ထားခဲ့ႏုိင္မယ္လုိ႕ထင္လား။ ေနာင္လာေနာင္သားေတြအတြက္ အေမြအႏွစ္ေရာ ထားခဲ့နုိင္မယ္လုိ႕ထင္သလား။ သူတုိ႕ လုပ္ႏုိင္သမွ် သူတုိ႕ ႀကဳိးစားခဲ့တယ္လုိ႕ သင္ထင္ပါသလား။
image

အိပ္မက္ေတြမက္ခဲ့ဖူးတယ္ဆုိရင္ အိပ္မက္အတြက္ အသက္ရွင္ဖုိ႕လုိပါတယ္။

ဒီအတြက္လည္း မိတ္ေဆြမွာ အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရွိေနပါတယ္။

ျခားနားတဲ့ လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ အသက္ရွင္ပါ

ရည္မွန္းခ်က္ခ်မွတ္ပါ

သင္ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္

အိပ္မက္အတြက္ အသက္ရွင္ပါ

သင့္ဟာ သင့္ဘဝရဲ႕ ကပၸတိန္ပါ

အခုအခ်ိန္က သင္ စတင္ေျပးလႊားရေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ပါပဲ

သင့္အိပ္မက္ေတြက ေရာင္းဖုိ႕မဟုတ္ပါဘူး

ဘယ္ေတာ့မွ သာမန္ဘဝနဲ႕ မေက်နပ္လုိက္ပါနဲ႕

အိပ္မက္အတြက္ အသက္ရွင္ရဲတဲ့ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါေစ
Crd by @minpine

Sort:  

မွတ္သားဖြယ္ပါ

ေက်းဇူးပါ

ဟုတ္ကဲ့ပါ

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68401.35
ETH 3900.35
USDT 1.00
SBD 3.63