တင္​မိတင္​ရာ

in #esteem6 years ago

Myo Min Aung:
MSO Member မ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္း

အခုျပန္ၾကားရသေလာက္ ကိုယ့္ေအာက္ကလူကို ျပန္သင္ေပးဖို႔အခက္အခဲျဖစ္ေနသူမ်ားပါတယ္။ အလုပ္တဘက္နဲ႔ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ၾကတာလဲပါတယ္။ group ထဲက ၅ေယာက္တေယာက္နဲ႔တေယာက္ အားလပ္ခ်ိန္မတူၾကေတာ့ တိုင္ေတြပတ္ေနၾကေရာ။
vote ရမယ့္ link သာခ်ေပး ေန႔တိုင္း vote ေပးမယ္ဆိုသူမ်ားပါတယ္။
image
ဒါေတြကိုေျဖရွင္းဖို႔အတြက္
ဘယ္သူက ဘယ္အေကာင့္ေတြကို ေန႔စဥ္ vote ေပးရမလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ကေနပဲ Member တိုင္းကိုတခါတည္းတြဲေပးလိုက္ပါေတာ့မယ္။ ကိုယ့္ေအာက္ ၄ေယာက္လည္းလာမခ်ိတ္ေတာ့ဘဲ အဲ့လူသစ္ေတြကို တခါတည္း vote ရမယ့္ account ေတြေပးလိုက္ပါမယ္။

အခုကၽြန္ေတာ္ထပ္မံစမ္းသပ္ခ်က္အရ အေကာင့္တခုကို 11votes ထိသံုးလို႔ရပါတယ္။
Voting Power 100% ကေန 11votes ေပးၿပီးရင္ Voting Power 80.27% က်န္ပါေသးတယ္။ 24hr ၾကာရင္ 20% ျပန္တက္မွာဆိုေတာ့ ဒီေန႔ vote ေပးခဲ့အခ်ိန္အတိုင္း ေနာက္တရက္ဆိုရင္ 100% ျပန္ျပည့္ေနပါၿပီ။
ေသခ်ာေအာင္ www.steemworld.org/@username (username ေနရာမိမိစာထည့္ပါ) စစ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ 100% ျပည့္ရင္ 11votes ျပည့္ေအာင္လိုက္ေပးပါ။
image
ဒါဆို ေအာက္သူေတြကို သင္ေပးစရာမလိုေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ကပဲ လူသစ္ဝင္လာတာနဲ႔ သူ vote ရမယ့္ account ေတြတခါတည္းေပးလိုက္ပါမယ္။

Member ေတြေန႔စဥ္လုပ္ရမွာက post 1ခုအနည္းဆံုးတင္ပါ။ တျခားအေကာင့္ 11ခုကို 1vote စီ 11votes ျပည့္ေအာင္ေပးပါ။

အခုလုပ္ေနက်အတိုင္းဆက္လုပ္ေနပါ။ ကၽြန္ေတာ္ Member တိုင္းကို Messenger ကေန သင္တို႔ vote ရမယ့္ Account link ေတြလာေပးပါမယ္။

vote ေပးရင္ $ ဘယ္လိုျပန္ရတာလဲဆိုရင္ Post တခုကို vote ေပးခါနီးၾကည့္လိုက္ပါ။ တင္ထားတာ 7ရက္မေက်ာ္ေသးရင္ အဲ့ Post မွာ ဘယ္ေလာက္ $ တက္ေနလဲၾကည့္ပါ။ ထို $ ကို 75% နဲ႔ 25% ၂ပံုပံုၿပီး 75% က post တင္သူရပါမယ္။ 25% ကို vote လာေပးထားသူေတြကို သူတို႔ပိုင္ဆိုင္တဲ့ Steem Power အခ်ိဳးအစားအလိုက္ခြဲယူၾကရပါတယ္။
$ အေနနဲ႔ရမွာမဟုတ္ဘဲ Steem Power အေနနဲ႔ရမွာပါ။ ဒါဆို vote ေတြေပးရင္း ကိုယ့္ steem account ရဲ႕ steem power တက္လာေလေလ 25% ကိုခြဲယူတဲ့အခါ ကိုယ္ပိုရေလပါပဲ။ Steem Power ေတြကို စုစုသြားၿပီး မ်ားလာတဲ့အခါ ကိုယ္လိုက္ေပးရတဲ့ vote တခ်က္ဟာလည္း $ မ်ားမ်ားတန္လာပါမယ္။ vote ေပးလိုက္လို႔ post မွာတက္သြားတဲ့ $ ထဲက 25% ကို vote ေပးသူေတြျပန္ခြဲယူတဲ့အခါလည္း ကိုယ္ပိုရပါတယ္။
image
Steem Power ကို $ ျပန္ထုတ္လို႔လဲရပါတယ္။ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ Steem Power ကို 13 နဲ႔စားၿပီး 13 ပတ္ခြဲၿပီး ထုတ္လို႔ရပါတယ္။

Post ကိုလည္းမပ်က္မကြက္တင္ေပးၾကပါ။ ဒါမွသူမ်ားလာေပးတဲ့ vote ေတြရမွာပါ။ post မွာတက္လာတဲ့ $ ထဲက 75% ကိုယ္ရမွာပါ။

Post တင္သူေရာ vote ေပးသူပါ ၂ဦးလံုးအက်ိဳးရွိပါတယ္။ ရထားတဲ့ $ ေတြ SP ေတြကို post ျပီး 7ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ ကိုယ့္ Steem Wallet ထဲဝင္လာပါမယ္။ Wallet ထဲဝင္ၾကည့္ရင္ အေပၚထိပ္နားမွာ Claim Reward ဆိုၿပီး ႏိုပ္ယူဖို႔ခလုတ္တခုေပၚေနပါလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္ Facebook သံုးမယ့္အခ်ိန္ထဲက ဖဲ့ၿပီး post တင္ vote ေပးလုပ္သြားၾကရင္ တျဖည္းျဖည္း ဖုန္းေဘဖိုးရလာပါမယ္။ ေနာက္ပိုင္း ထမင္းဖိုးပါရလာပါလိမ့္မယ္။
image
Steemit Account ဖြင့္ျခင္း
http://bit.ly/opensteemitacc

MSO No. မရေသးသူလူသစ္မ်ား (Messenger) join ပါ
http://bit.ly/joinmso

Member Form တင္ရန္
http://bit.ly/submitmso

MSO No. ရွိၿပီးသူမ်ား (Messenger) join ပါ
http://bit.ly/msomember

MSO Facebook Group
http://bit.ly/MSOMainGroup

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67128.03
ETH 3788.25
USDT 1.00
SBD 3.74