Popolay

in #esteem6 years ago

Kırgızça okuuçulardın jakında Wall Street Kırgızça borborlordon Nicole Maxali tartıp şıktandıruu jana öz ara seminarlardı bir neçe jolu Aziya ölkölörünün jetegi menen mi, WSE kursun tüzdü 80 epizod TV katar bir roldu oynodu amerikalık akter.
image
Nicole anın Mart içinde 3 ölkö boyunça 11 WSE mektepterde 20 kızıktuu okuyalardı öz maksattarına türtkü bergen jana jetişüü kaluunun pikirin 2018-Nicole WSE Tüştük Koreya anın küyörmandardan kabıl aluu menen abdan ele bölüştü, Gonkong jana China.Nicole mınday dedi: "Stillspinningandrecuperatingfrommy3weekAsiatour kaydan üç ölkönü, beş şaarlardı kıdıruunu jana Aziya fans.And Menin tüz obo agımı tasmanı kişisin boroon sözdö marşrutu China.It boyunça 100000den aşuun küyörmandar tarabınan karalıp kelet üstünön tosup aldı ... "

Oşol küyörmandarının biri misalı WSE student Şemuel Yan "dedi Nikoldun ülüşü çınında jürögüm Senin tüşü üçün barıp voice.Follow us.Take jolu tereŋ kulak ilham kılgan emes, şektenüü, korkuu, kıyınçılıktar bar bolso, eç nerse emes, toskoolduktar. "

Nikoldun münözü Khae al New York anın tüş umtulat açılgan sayakattan artınan advanced.Students baştagandarga 20 dengeelde jürüşündö WSE studenti anglis tilin üyrönüügö jardam beret TV katar negizgi belgilerdin biri bolup sanalat.

WSE borborlordo okuyalar al forward.This türtüp üçün anın jaşoosunun oor jagdaylardan arıluuga kantip jönündö Jüyölüü söz berip Nicole kirgen anglis tilin üyrönüü jana koldoo okuuçular Wall Street Kırgızça center.Nicolealsorananactingclasssharingsometoptipsfromherexperience komandanın tartıp aluuga baylanıştuu boluşu mümkün New York aktyoru jana prodyuser katarı.

Nicole da al Pusan, anın içinde bargan şaarlarda kee bir kooz, Seul iş saparı menen çıgıp, Gong-Kong Flower Show jana çokusunun Şanhayda Bund, Tıyuu salıngan şaar jana Uluu Kıtay dubalına!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66843.30
ETH 3094.89
USDT 1.00
SBD 3.67