Hypermart

in #esteem4 years ago

Příslovce jsou důležitou součástí jazyka, protože vyjadřují, jak se jedná o akci (sloveso). Když chceme popsat, jak často se akce děje, musíme používat příslovce frekvence. Jak se ale liší a kde byste měli je ve větě? Přečtěte si, abyste zjistili.

Co jsou přísloví frekvence?

Příslovka frekvence popisuje, jak často se jedná o akci. Existuje šest hlavních přísloví frekvence, které používáme v angličtině: vždy, obvykle (nebo normálně), často, někdy, vzácně a vždy. Rozlišují se v úrovni frekvence, jak můžete viz. níže.

Můžeme také použít "zřídka" jako alternativu k "zřídka", ale v moderní angličtině není příliš běžné.

Pozice příběhů frekvence

Jak vidíte v tabulce výše, nejčastější pozice pro příslovce s frekvencí je mezi předmětem a slovesem. Zde jsou některé další příklady:

Sára vždy chodí v sobotu večer.

Její přítel ji obvykle vybírá a dojíždí do centra města.

Často se setkávají s přáteli a mají nápoj spolu.

V zimě někdy chodí do kina.

Zřídka jdou v létě, protože raději zůstávají venku.

Nikdy se nedostanou domů před půlnocí.

Výjimkou z tohoto pravidla je sloveso 'to be'. S větami, které používají sloveso 'to be', přísloví frekvence přijde po slovesku. Například:

V sobotu večer v centru města je vždy spousta lidí.

Často je obtížné najít místo pro parkování.

Ale naši přátelé nejsou nikdy včas, takže nezáleží na tom, jestli jsme pozdě.

Jak je tomu často v angličtině, existují varianty tohoto pravidla. Například je možné na začátku věty umístit příslovce "někdy" a "obvykle"

Někdy dělá své domácí úkoly s přáteli.

Obvykle studují samy o sobě.

Ale je jednodušší dodržovat pravidlo uvádění všech přísloví frekvence mezi předmět a sloveso. Jen si pamatujte, že sloveso "být" je jiné a dal příslovce po něm.

Formulář dotazu

K otázkám ohledně frekvence obvykle používáme "Jak často ...?" Například:

Jak často se díváte na filmy?

Jak často hraje tenis?

Jak často vlaky dorazí pozdě?

Ale je také možné klást otázky jednoduše s přísloví frekvence.Například:

Často přijdete sem?

Pracuje vždycky tak tvrdě?

Zaplatí někdy včas ("někdy" místo "nikdy" pro otázky)

Příslovce frekvence s modálními slovesy a pomocnými slovesy

Pokud je ve větě modální sloveso, umístíme přísloví frekvence po něm a před hlavním slovesem.Například:

Musíte vždy vyzkoušet to nejlepší.

Obvykle najdeme místo v našem vlaku.

Nikdy by neměly být nepřátelské vůči zákazníkům.

Stejné pravidlo platí pro pomocné sloveso - přísloví frekvence se pohybuje mezi pomocným slovesem a hlavním slovesem. Například:
image
Nikdy jsem navštívil Turecko.

Vždycky vezme věci z mého stolu. Je to opravdu nepríjemné.

Málokdy jsi přišla pozdě v práci až do včerejška.

Praxe

Nyní jste viděli, jak přísloví frekvence pracují, a přimět je k praxi tím, že odpovídají na tyto otázky s použitím přísloví s frekvencí:

Co obvykle děláte v sobotu večer?

Jak často vidíte svého nejlepšího přítele?

Půjdeš někdy do divadla?

Jak často hrajete sport nebo jdete do posilovny?

Sledujte někdy filmy nebo televizní pořady v angličtině?

Kdy obvykle chodíš spát?

Jak často jíte v restauraci?

Jste někdy pozdě na práci nebo na škole?

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 20186.44
ETH 1350.56
USDT 1.00
SBD 2.48