Hypolar

in #esteem5 years ago

Tûzenen Ingelsktalige learlingen waarden koartlyn ynspireare op 'e Ingelske sintra fan Wall Street yn' e Azië troch in rige fan motivaasjeprizen en ynteraktive workshops fan Nicole Maxali, de Amerikaanske aktrise dy't in haadrol yn 'e 80-seis TV-searje spile dy't de WSE kursus makket.

Nicole dielde har advys om motivearre te bemachtigjen en te realisearjen fan jo doelen op mear as 20 spannende eveneminten yn 11 WSE-skoallen yn 3 lannen yn maart 2018. Nicole waard ferrast mei de resepsje fan har fans yn WSE South Korea, Hongkong en China.Nicole sei "Stillspinningandrecuperatingfrommy 3 wike as tocht, wêr't ik trije lannen besykje te kinnen, en fiif stêden en oer mear as tûzen fan myn Aziatyske fans. En myn live stream videos binne troch mear as 100.000 fans yn Sina te sjen. It wie in wynpunt fan 'e reis ... "
image

In foarbyld fan ien fan 'e fans is WSE studint Samuel Yan dy't sei "Nicole's dield echt ynspirearret. Tink derom om jo djipste stim te harkjen. Jo hert om nei jo dreamen te gean, sûnder dingen, twifel, fruchten, Hindernissen. "

Nicole's karakter Khae is ien fan 'e haadpersoanen yn' e TV-searje dy't help fan WSE-learlingen helpt om Ingelsk te learen oer de rin fan 20 nivo's fan begjinners nei foarútgong. Studinten folgje har reis nei ûntdekking as se har dreamen yn New York efterfolgje.

De eveneminten yn 'e WSE-sintra binne ûnder oaren Nicole in motiveal-sprekke oer hoe't se har lestige situaasjes oerwûn hawwe yn har libben om troch te gean nei foaren. Dat kin relatearre wurde mei it learen Ingelsk en de stipe-learers krije fan it team yn in Ingelske sintrum fan Wall Street.Nicolealsorananactingclass dielen in pear tips út har erfaring as akteur en producer yn New York.

Nicole gie sels út om in pear fan 'e bewenners te besykjen yn' e stêden dy't se besocht mei Busan, Seoul, The Hong Kong Flower Show en The Peak, The Bund yn Shanghai, The Forbidden City en sels de Grutte Maai fan Sina!

Fideo Spiler

00:00

00:00

Wy ferlitte it lêste wurd nei Nicole (of Khae)!

"Mei tank oan elkenien dy't dizze rûte fan Asië mooglik makke ... ik bin seldsum om sokke súksesfol karriêre sa fier en noch dubberer te hawwen, de wrâld te reitsje as myn baan. Dit alles soe net mooglik wêze sûnder @wallstreetenglish_global @wsehk @ wsekorea en fansels WSE China (wse.com.cn) "

Sjoch in wat mear fan 'e reis fan Nicole en de lustige eveneminten yn WSE-sintraasjes op op dizze Facebook-post en de Instagram hashtag:

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by mgking4 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.028
BTC 27034.08
ETH 1673.36
USDT 1.00
SBD 2.23