Jolie

in #esteem6 years ago

Tusenvis av engelske lærere ble inspirert nylig på Wall Street engelsk sentre i Asia gjennom en rekke motiverende taler og interaktive workshops fra Nicole Maxali, den amerikanske skuespilleren som spilte en hovedroll i 80 episoden TV-serien som utgjør WSE-kurset.
image
Nicole delte hennes råd for å holde seg motivert og oppnå målene dine på over 20 spennende hendelser i 11 WSE-skoler over 3 land i løpet av mars 2018. Nicole ble overrasket over mottaket fra sine fans i WSE Sør-Korea, Hong Kong og China.Nicole sa "Stillspinningandrecuperatingfrommy3weekAsiatour ! Hvor jeg fikk besøke tre land, fem byer og møte over tusen av mine asiatiske fans. Og mine live stream videoer har blitt sett av over 100.000 fans i China.It var en virvelvind av en tur ... "

Et eksempel på en av disse fans er WSE-student Samuel Yan som sa at "Nicole's andel virkelig inspirerer oss. Ta deg tid til å lytte til din dype stemme. Følg ditt hjerte for å gå for drømmene dine, uansett om det er tvil, frykt, utfordringer, hindringer.”

Nicole karakter Khae er en av hovedpersonene i TV-serien som hjelper WSE-studenter til å lære engelsk i løpet av 20 nivåer fra nybegynnere til avanserte. Studenter følger hennes oppdagelsesrekke da hun forfølger drømmene sine i New York.

Hendelsene i WSE-sentrene inkluderte Nicole som gir en motiverende tale om hvordan hun har overvunnet vanskelige situasjoner i hennes liv for å fortsette å presse fremover. Dette kan relateres til å lære engelsk og støtteleverandørene kommer fra teamet i et Wall Street engelsk sentrum. Nicolealsorananactingclasssharingsometoptipsfromherexperienceasan skuespiller og produsent i New York.

Nicole gikk til og med for å besøke noen av severdighetene i de byene hun besøkte, inkludert Busan, Seoul, Hongkongs blomstertog og The Peak, Bund i Shanghai, Den forbudte by og til og med den kinesiske mur!

Videospiller

00:00

00:00

Vi legger det siste ordet til Nicole (eller Khae)!

"Takk til alle som har gjort denne Asia-tur mulig ... Jeg er velsignet for å ha en så vellykket karriere så langt, og enda mer takknemlig, jeg kommer til å reise verden som min jobb. Dette ville ikke være mulig uten @wallstreetenglish_global @wsehk @ wsekorea og selvfølgelig WSE Kina (wse.com.cn) "

Ta en titt på noen av Nicoles tur og de morsomme hendelsene i WSE-sentrene på denne Facebook-posten og Instagram hashtag:

Sort:  

Hi @mgking2. What are you doing for a better world?

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by mgking2 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 69768.04
ETH 3884.71
USDT 1.00
SBD 3.73