Gyin htubmal

in #esteem6 years ago

Tuhannet englantilaiset oppijat olivat äskettäin inspiroineet Wall Streetin englantilaisissa keskuksissa Aasiassa useiden motiivisten puheiden ja vuorovaikutteisten työpajojen kautta Nicole Maxalista, amerikkalaiselta näyttelijältä, joka oli johtava rooli WSE-kurssin muodostavalla 80-jaksosarjasarjalla.

Nicole jakoi neuvonsa pysyäkseen motivoituneina ja tavoitteidesi saavuttamisessa yli 20 jännittävään tapahtumaan 11 WSE-koulussa kolmessa maassa maaliskuussa 2018. Nicole oli hämmästynyt WSE: n Etelä-Korean, Hongkongin ja Kiinan fanien vastaanotosta.Nicole sanoi "Stillspinningandrecuperatingfrom minun kolmen viikon Aasian kiertueeni, mistä kävin kolme maata, viisi kaupunkia ja tavata yli tuhat aasialaista faneijani. Ja live-stream-videoita on tarkasteltu yli 100 000 faneella Kiinassa. Se oli tuulen kierrosta ... "

Yksi esimerkki näistä faneista on WSE-opiskelija Samuel Yan, joka sanoi: "Nicolen osuus innostaa meitä. Aikaa kuunnella syvää ääntäsi. Seuraa sydämesi mennä unelmillesi, olipa epäilyksiä, pelkoja, haasteita, esteitä.”

Nicole-hahmo Khae on yksi TV-sarjan päähenkilöistä, joka auttaa WSE-oppilaita oppimaan englantia yli 20 tasolle aloittelijoista edistyneisiin. Opiskelijat seuraavat hänen matkansa löytöretkellä, kun hän jatkaa unelmiaan New Yorkissa.
image
WSE-keskusten tapahtumat sisälsivät Nicolea motivoivasta puheesta siitä, miten hän on voittanut vaikeissa tilanteissa elämässään jatkaakseen eteenpäin.Tämä voi liittyä englannin oppimiseen ja oppilaiden tukeen, jotka tulevat joukkueelta Wall Street English -ympäristössä.Nicolealsorananacting luokan jakaa joitakin huippuvihjeitä hänen kokemuksestaan ​​näyttelijänä ja tuottajana New Yorkissa.

Nicole meni myös käymään tutustumalla nähtävyyksiinsä kaupungeissa, kuten Busanissa, Soulissa, Hongkongin kukka-näyttelyssä ja The Peakissa, Bundissa Shanghaissa, Kielletyllä kaupungilla ja jopa Kiinan muurilla!

Videosoitin

00:00

00:00

Jätämme viimeisen sanan Nicole (tai Khae)!

"Kiitos kaikille, jotka tekivät tämän Aasian kiertueen mahdolliseksi ... Olen siunattu, että olen saanut tähän mennessä menestyksekkään uran ja vieläkin kiitollisemmaksi pääsen matkustelemaan maailmaa työstänni. Kaikki tämä ei olisi mahdollista ilman @wallstreetenglish_global @wsehk @ wsekorea ja tietenkin WSE Kiina (wse.com.cn) "

Katso lisää Nicole-matkaa ja hauskoja tapahtumia WSE-keskuksissa tästä Facebook-postista ja Instagram hashtagista:

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by mgking2 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.032
BTC 38748.71
ETH 2099.87
USDT 1.00
SBD 5.44