karla day tha

in #esteem6 years ago (edited)

Libu-libong mga nag-aaral ng Ingles ay pinasigla kamakailan sa mga sentro ng Wall Street Ingles sa Asya sa pamamagitan ng isang serye ng mga motivational speeches at interactive na mga workshop mula sa Nicole Maxali, ang Amerikanong artista na nag-play ng lead role sa 80 episode na serye ng TV na bumubuo sa WSE course.
image
Ibinahagi ni Nicole ang kanyang payo sa pagpapanatiling motivated at pagkamit ng iyong mga layunin sa higit sa 20 mga kapana-panabik na kaganapan sa 11 mga paaralan ng WSE sa 3 bansa sa Marso 2018. Namangha si Nicole sa pagtanggap mula sa kanyang mga tagahanga sa WSE South Korea, Hong Kong at China.Nicole said "Stillspinningandrecuperating mula sa aking 3 linggo Asia tour! Kung saan nakuha ko upang bisitahin ang tatlong bansa, limang lungsod at matugunan ang higit sa isang libong ng aking Asian tagahanga.At ang aking mga live na video stream ay tiningnan sa pamamagitan ng higit sa 100,000 mga tagahanga sa China.Ito ay isang ipoipo ng trip ... "

Ang isang halimbawa ng isa sa mga tagahanga ay ang mag-aaral ng WSE na si Samuel Yan na nagsabing "Ang tunay na pagbabahagi ni Nicole ay nagbigay ng inspirasyon sa amin. Gumawa ng panahon upang pakinggan ang iyong malalim na tinig. Sundin ang iyong puso upang pumunta para sa iyong mga pangarap, kahit na may mga pagdududa, takot, hamon, mga hadlang. "

Ang character ni Nicole na Khae ay isa sa pangunahing mga character sa serye sa TV na tumutulong sa mga mag-aaral ng WSE na matuto ng Ingles sa kurso ng 20 antas mula sa mga nagsisimula hanggang advanced. Sinunod ng mga estudyante ang kanyang paglalakbay ng pagkatuklas habang hinahabol niya ang kanyang mga pangarap sa New York.

Ang mga pangyayari sa mga sentro ng WSE ay kinabibilangan ni Nicole ng isang nakapagpapalakas na pananalita tungkol sa kung paano siya nagtagumpay sa mga mahirap na sitwasyon sa kanyang buhay upang ituloy ang pagtulak. Maaaring may kaugnayan ito sa pag-aaral ng Ingles at ang mga nag-aaral na makakuha ng mula sa koponan sa isang sentro ng Ingles sa Wall Street. Nicolealsoranan kumikilos ng klase sa pagbabahagi ng ilang mga pangunahing tip mula sa kanyang karanasan bilang isang artista at producer sa New York.

Si Nicole ay nagpunta upang bisitahin ang ilan sa mga tanawin sa mga lungsod na kanyang binisita kasama ang Busan, Seoul, Ang Hong Kong Flower Show at Ang Peak, Ang Bund sa Shanghai, Ang Forbidden City at kahit ang Great Wall ng China!

Video Player

00:00

00:00

Iwanan namin ang huling salita kay Nicole (o Khae)!

"Salamat sa lahat na nagawa ko ang paglilibot na Asya na posible ... Mapalad akong magkaroon ng gayong isang matagumpay na karera sa ngayon at mas nagpapasalamat na nakukuha ko upang maglakbay sa mundo bilang aking trabaho. Ang lahat ay hindi magiging posible na walang @wallstreetenglish_global @ wsehk @ wsekorea at siyempre WSE China (wse.com.cn) "

Tingnan ang higit pa sa paglalakbay ni Nicole at ang mga nakakatuwang kaganapan sa WSE center sa sa post na ito ng Facebook at ang Instagram hashtag:

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by mgking1 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 55685.65
ETH 3208.02
USDT 1.00
SBD 4.17