Bote pay

in #esteem6 years ago

Hiljade engleskih učenika nedavno su inspirisane na centrima Vall Streeta u Aziji kroz niz motivacionih govora i interaktivnih radionica Nicole Makali, američkog glumca koji je imao vodeću ulogu u seriji 80 epizodnih TV serija koja čini kurs za VSE.
image
Nikol je podijelila savjete o tome da ostane motivisana i postigne svoje ciljeve na više od 20 uzbudljivih događaja u 11 škola VSE u 3 zemlje tokom marta 2018. godine. Nicole je bila iznenađena prijemom od svojih navijača iz VSE Južne Koreje, Hong Konga i Kine.Nicole je rekao: "Stillspinningandrecuperatingfrommi3veekAsiatour ! Gde sam posetio tri zemlje, pet gradova i upoznao sam više od hiljadu mojih azijskih fanova. Video snimke uživo gledali su preko 100.000 fanova u Kini. Bio je to vihor putovanja ... "

Primjer jednog od onih fanova je student VSE-a Samuel Ian koji je rekao: "Nicole-ova udeća nas stvarno inspiriše. Uzmite vremena da saslušate svoj duboki glas. Podnesite svoje srce da odete za svoje snove, bez obzira da li postoje sumnje, strahovi, izazovi, prepreke. "

Nicoleov lik Khae je jedan od glavnih likova u TV seriji koji pomaže VSE studentima da uče engleski tokom 20 nivoa od početnika do naprednog. Učenici prate svoj put otkrića dok nastavlja svoje snove u Nev Iorku.

Događaji u VSE centrima uključivali su Nicole da motivišući govor o tome kako je ona prevazišla teške situacije u njenom životu i nastavila da gura napred. To može biti vezano za učenje engleskog jezika i podršku učenicima koji dobijaju od tima u Vall Street engleskom centru. Neuspješno aktiviranje klase snimanja i producenta u Njujorku.

Nikol je čak i otišla da poseti neke od znamenitosti u gradovima koje je posetila, uključujući Busan, Seul, Hong Kong Flover Shov i The Peak, The Bund u Šangaju, Zabranjeni grad i čak Veliki zid Kine!

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by mgking1 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.14
JST 0.039
BTC 62075.40
ETH 3444.54
USDT 1.00
SBD 4.87