Wakdon : Pemandu Pancing Ikan

in #esteem3 years ago

Zulkifli(48) alias Wakdon Hantu Kuala, warga dusun barat gampong Lueng Sa, kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, memandu pemancing ikan dengat perahu motor( boat) di sungai dan laut merupakan aktivitas rutin yang di geluti nya.

Banyak pemancing ikan menggunakan jasa nya untuk memandu mereka memancing di sungai dan di laut, di samping mengusai medan sungai dan laut juga tau lokasi-lokasi sarang ikan di sepanjang DAS madat dan laut lepas kuala krueng thoe,

Bagi yang berminat bisa menghubungi nya no kontak 082161430754

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 23859.37
ETH 1877.71
USDT 1.00
SBD 3.26