ဘာလို႔ဒီမိန္းမႀကီးကေျပးတာပါလိမ့္ ????

in #esteem3 years ago

တေန႔ေသာအခါ ဆီေရာင္းေနတဲ႕မိန္းမႀကီးကေနပူတာနဲ႕ အရိပ္အာဝါႆ ေကာင္းတဲ႕အပင္ေျခရင္းမွာ နားေနတုန္း
အဂၤလိပ္ တိုးရစ္ သားအဖႏွစ္ေယာက္လမ္းေလ်ာက္လာတာေတြ႕မိတယ္။
အေဖလုပ္သူကလည္းသားျဖစ္သူ ဗဟုသုတရေအာင္ ေျပာျပေနရင္း ပ်ံွလႊားငွက္တေကာင္ေတြ႕ေတာ့ သားျဖစ္သူအား "My son see the swallow." လည္းဆိုလိုက္ေရာ အရိပ္ေအာက္နားေနတဲ႕ မိန္းမႀကီးက "ေႀကာက္ပါျပီေတာ္ ေႀကာက္ပါျပီ" ေအာ္ျပီးေျပးပါေလေရာတဲ႕ဗ်ာ
Red-rumpedSwallow01.jpg