သၾကားစား ဆိုးႀကိဳး

in esteem •  last year

လူသားတို႔ ေန႔စဥ္စားေသာက္ေနတဲ့ အစားအစာေတြထဲမွာ သၾကားက အၿမဲပါေလ့ရွိတဲ့ အရာျဖစ္ပါတယ္။
သၾကားစားသံုးျခင္းေၾကာင့္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အက်ိဳးရွိတာေတြရွိသလုိ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတာေတြ လည္းရွိပါတယ္။ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ သၾကားစားသံုးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ဆိုးက်ိဳးေတြကို တင္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

၁။ အေရျပားအိုမင္းမႈကို လ်င္ျမန္ေစျခင္း

သၾကားဟာ လူ႔ခႏၶာကိုယ္မွာရွိတဲ့ ပရိုတင္းေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ဓာတ္ျပဳတဲ့အတြက္ အေရျပားေျခာက္ေသြ႔ျခင္း ၊ အေရးအေၾကာင္းျဖစ္ေပၚျခင္းေတြကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ တစ္ဖန္ ဓာတ္ပစၥည္းအသစ္ေတြကို ထပ္မံထုတ္လုပ္ တဲ့အတြက္ အေရျပား အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းကို အေၾကာင္းဖန္ေစပါတယ္။

၂။ အသားအေရေရာင္ရမ္းမႈျမင့္မားေစျခင္း

သၾကားဟာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အေရျပားေရာင္ရမ္းမႈေတြကို ျဖစ္ပြားေစပါတယ္။ အဓိကအေနနဲ႔ ၀က္ၿခံထြက္ျခင္း ၊ အေရးအေၾကာင္းျဖစ္ျခင္းေတြကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တျခားေရာဂါေတြ ျဖစ္ပြားႏုိင္မႈရာခုိင္ႏႈန္း ကိုလည္း ျမင့္မားေစၿပီး အဆစ္ေရာင္ေရာဂါလိုမ်ိဳး ေရာဂါေတြကို ျဖစ္ပြားေစပါတယ္။

၃။ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားေစျခင္း

၂၀ ရာစုကာလမွာ သၾကားဟာ လူေတြထက္ တိရစာၦန္ေတြကို ဒုကၡေပးမႈ ပိုနည္းေပမယ့္ ၂၁ ရာစု မွာေတာ့ ဒီအေျခအေနေတြက ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါတယ္။ ေလ့လာမႈေတြအရ သၾကားဟာ ႏွလံုးကို ဒုကၡေပးတဲ့ ကိုလက္စထေရာကို ပိုမိုတိုးျမွင့္ေစပါတယ္။ ေသြးေၾကာနံရံေတြကိုလည္း ဖ်က္ဆီးေလ့ ရွိပါတယ္။

၄။ စိတ္မတည္ၿငိမ္မႈျဖစ္ေစျခင္း

ေလ့လာမႈေတြအရ သၾကားဟာ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစပါတယ္။ သၾကားဟာ BDNF ေဟာ္မုန္းကို ပိုမုိက်ဆင္းေစတဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းျခင္း ၊ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္ျခင္းေတြကို ျဖစ္ပြားေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စိတ္ပူပန္ခံစားရမႈေတြကိုလည္း ပိုမိုတိုးျမွင့္ေစတတ္ပါတယ္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This user is on the @buildawhale blacklist for one or more of the following reasons:

  • Spam
  • Plagiarism
  • Scam or Fraud