မီယာမီအိုးပင္းမွာ ႏိုင္ေျခအဆင့္(၂)အျဖစ္သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ မာရင္စီလစ္ဟာ

in esteem •  last year

aင္စီလစ္ဟာ စတုတၳအဆင့္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဂၽြန္အစၥနာကို ၇-၆(၇-၀) ၊ ၆-၃ နဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ျပီး ျပိဳင္ပြဲမွ ထြက္ခြာခဲ့ရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ေျခအဆင့္(၁) ၊ (၂) ၊ (၃) သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ကစားသမားေတြျဖစ္တဲ့ ေရာ္ဂ်ာဖက္ဒဲရား ၊ ဒီမီထေရာ့ဗ္ ၊ မာရင္စီလစ္တို႕ အားလံုး မီယာမီအိုးပင္းျပိဳင္ပြဲက ထြက္ခြာခဲ့ရျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ေျခအဆင့္(၁၄) သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ ဂၽြန္အစၥနာဟာ ပြဲကို ထိန္းခ်ဳပ္ကစားႏိုင္ခဲ့ျပီး သူ႕ရဲ႕ စေပးေဘာ (၈၅) ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို အေကာင္းဆံုး ရိုက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဂၽြန္အစၥနာဟာ တစ္နာရီနဲ႕ (၂၇)မိနစ္ၾကာေအာင္ ကစားခဲ့ျပီး ကြာတားဖိုင္နယ္မွာ ေတာင္ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံသား ေဟယြန္ခၽြန္းနဲ႕ ေတြ႕ဆံုယွဥ္ျပိဳင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဟယြန္ခၽြန္းကေတာ့ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံ သား ဂ်ာအိုဆိုဆာကို ၆-၄ ၊ ၆-၃ နဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ဴယန္မာတင္ကေတာ့ ႏိုင္ေျခအဆင့္ (၂၂) ကစားသမား ကရာဂ်ီႏိုဗစ္ကို ၆-၄ ၊ ၆-၂ နဲ႕ အသာအယာ အႏုိင္ရရွိခဲ့ျပီး ကြာတားဖိုင္နယ္ကို တက္ေရာက္ႏို္င္ခဲ့ပါတယ္။
မီယာမီအိုးပင္းမွာ ႏိုင္ေျခအဆင့္(၂)အျဖစ္သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ မာရင္စီလစ္ဟာ စတုတၳအဆင့္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဂၽြန္အစၥနာကို ၇-၆(၇-၀) ၊ ၆-၃ နဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ျပီး ျပိဳင္ပြဲမွ ထြက္ခြာခဲ့ရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ေျခအဆင့္(၁) ၊ (၂) ၊ (၃) သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ကစားသမားေတြျဖစ္တဲ့ ေရာ္ဂ်ာဖက္ဒဲရား ၊ ဒီမီထေရာ့ဗ္ ၊ မာရင္စီလစ္တို႕ အားလံုး မီယာမီအိုးပင္းျပိဳင္ပြဲက ထြက္ခြာခဲ့ရျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ေျခအဆင့္(၁၄) သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ ဂၽြန္အစၥနာဟာ ပြဲကို ထိန္းခ်ဳပ္ကစားႏိုင္ခဲ့ျပီး သူ႕ရဲ႕ စေပးေဘာ (၈၅) ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို အေကာင္းဆံုး ရိုက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဂၽြန္အစၥနာဟာ တစ္နာရီနဲ႕ (၂၇)မိနစ္ၾကာေအာင္ ကစားခဲ့ျပီး ကြာတားဖိုင္နယ္မွာ ေတာင္ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံသား ေဟယြန္ခၽြန္းနဲ႕ ေတြ႕ဆံုယွဥ္ျပိဳင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဟယြန္ခၽြန္းကေတာ့ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံ သား ဂ်ာအိုဆိုဆာကို ၆-၄ ၊ ၆-၃ နဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ဴယန္မာတင္ကေတာ့ ႏိုင္ေျခအဆင့္ (၂၂) ကစားသမား ကရာဂ်ီႏိုဗစ္ကို ၆-၄ ၊ ၆-၂ နဲ႕ အသာအယာ အႏုိင္ရရွိခဲ့ျပီး ကြာတားဖိုင္နယ္ကို တက္ေရာက္ႏို္င္ခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ဴယန္မာတင္ဟာ Indian Wells ျပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့သူလညး္ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ဴယန္မာတင္ဟာ မိုင္လိုစ္ ရာအိုးနစ္နဲ႕ ကြာတားဖုိင္နယ္မွာေတြ႕ဆံုယွဥ္ျပိဳင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိုင္လိုစ္ရာအိုးနစ္က ျပင္သစ္ကစားသမား ဂ်ရမီခ်ာဒီကို အႏိုင္ယူခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ပြဲစဥ္တစ္ပြဲမွာေတာ့ ကယ္ဗင္အန္ဒါဆင္ဟာ ဖရန္ဆစ္တီအာဖို ကို ၇-၆(၇-၃) ၊ ၆-၄ နဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ခရိုေအးရွားႏိုင္ငံသား ေဘာ္နာေကာ္ရစ္ကေတာ့ ဒန္းနစ္ရွာပိုဗာေလာ့ဗ္ ကို ၆-၇(၂-၇) ၊ ၆-၄ ၊ ၄-၆ နဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္တစ္ပြဲမွာေတာ့ ႏို္င္ေျခအဆင့္(၁၆) ကစားသမား ပက္ဘ္လိုကာရီႏိုဘက္စ္တာက ႏိုင္ေျခအဆင့္(၃၁) ကစားသမား ဖာနန္ဒိုဗာဒက္စ္ကို ကို ၆-၀ ၊ ၆-၃ နဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။
ဂ်ဴယန္မာတင္ဟာ Indian Wells ျပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့သူလညး္ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ဴယန္မာတင္ဟာ မိုင္လိုစ္ ရာအိုးနစ္နဲ႕ ကြာတားဖုိင္နယ္မွာေတြ႕ဆံုယွဥ္ျပိဳင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိုင္လိုစ္ရာအိုးနစ္က ျပင္သစ္ကစားသမား ဂ်ရမီခ်ာဒီကို အႏိုင္ယူခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ပြဲစဥ္တစ္ပြဲမွာေတာ့ ကယ္ဗင္အန္ဒါဆင္ဟာ ဖရန္ဆစ္တီအာဖို ကို ၇-၆(၇-၃) ၊ ၆-၄ နဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ခရိုေအးရွားႏိုင္ငံသား ေဘာ္နာေကာ္ရစ္ကေတာ့ ဒန္းနစ္ရွာပိုဗာေလာ့ဗ္ ကို ၆-၇(၂-၇) ၊ ၆-၄ ၊ ၄-၆ နဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္တစ္ပြဲမွာေတာ့ ႏို္င္ေျခအဆင့္(၁၆) ကစားသမား ပက္ဘ္လိုကာရီႏိုဘက္စ္တာက ႏိုင္ေျခအဆင့္(၃၁) ကစားသမား ဖာနန္ဒိုဗာဒက္စ္ကို ကို ၆-၀ ၊ ၆-၃ နဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Howdy @kyawthihaa,
We Love You and All You Do Here.

Thank you for using the STEEM Network.


We gathered some statistics about your posts, you should find interesting.

Average Votes Per Post: 1.3
Average Replies Per Post: 0.7
Average Post Word count: 130.75

Follow us for future benefits. Delegate some STEEM Power 1SP, 5SP, 10SP, 100SP, or Donate to Help Support

Warm Regards,
@WeLoveYou.
We can also resteem and upvote more of your posts

Learn More, Read Our Introduction
If your reputation is lower than 30 resteeming with @WeLoveYou only costs 0.001 SBD

To get upvote from @artzone, the post needs at least 300 characters! Please describe your work in detail ;-)

WARNING - The message you received from @amriremensss is a CONFIRMED SCAM!
DO NOT FOLLOW any instruction and DO NOT CLICK on any link in the comment!
For more information, read this post: https://steemit.com/steemit/@arcange/phishing-site-reported-uppervotes-dot-ml
Please consider to upvote this warning if you find my work to protect you and the platform valuable. Your support is welcome!