ANDAI AJAL DALAM TIDUR

in #esteem3 years ago

ANDAI AJAL DALAM TIDUR

image

EMPAT PERKARA SEBELUM TIDUR WALAU SESIBUK MANAPUN DENGAN TUGAS HARIAN.

Rasulullah berpesan kepada siti Aisyah ra.

“ Ya, Aisyah! Jangan engkau tidur sebelum melakukan empat perkara yaitu:

 1. Sebelum khatam al-Quran.
 2. Sebelum menjadikan para nabi bersyafaat untukmu di hari kiamat.
 3. Sebelum para muslimin meredhai engkau.
 4. Sebelum engkau melaksanakan haji dan umrah".

Bertanya Siti Aisyah:

“Ya Rasulullah ! bagaimana aku dapat melaksanakan empat perkara seketika? “
Rasulullah tersenyum dan bersabda:

 1. “Jika engkau akan tidur,bacalah surah al –Ikhlas tiga kali
  Seakan-akan engkau telah meng-khatamkan Al-Quran
  ” Bismillaahirrahmaa nirrahiim,
  ‘Qul huallaahu ahad’ Allaah hussamad’
  lam yalid walam yuulad’
  walam yakul lahuu kufuwan ahad’ ( 3x ) “

 2. "Bacalah shalawat untukku dan untuk para nabi sebelum aku" maka kami semua akan memberimu syafaat di hari kiamat
  “ Bismillaahirrahmaa nirrrahiim, Allaahumma shallii ‘alaa saiyyidina Muhammad wa’alaa aalii saiyyidina Muhammad ( 3x ) “

 3. “Beristighfarlah” untuk para mukminin maka mereka akan meredhai engkau
  “ Astaghfirullaah hal 'adziim al lazhii laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum wa atuubu ilaih ( 3x )

 4. Dan perbanyaklah “bertasbih, bertahmid , bertahlil dan bertakbir” maka seakan-akan engkau telah melaksanakan ibadah haji dan umrah
  “ Bismillaahirrahmaa nirrrahiim
  Subhanallaah Walhamdulillaah Walaa ilaaha illallaah hu wallah hu akbar "
  ( 3x )

Sampaikanlah kepada orang lain,
maka ini akan menjadi sedekah jariah pada setiap orang yang anda kirimkan pesan ini, dan apabila kemudian dia mengamalkannya, maka kamu juga akan ikut mendapat ganjaran pahalanya insha Allah...

Aamiin ya Allah..

Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa ibu bapa ku, keluarga ku,saudaraku dan jangan Engkau cabut nyawa kami saat tubuh kami tak pantas berada di SurgaMu. Aamiin...
.
Sekian sahabat steemians semoga bermanfaat....

Sort:  

Congratulations @kuahtuhee! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!