WWE yang sepadan Bret Hart dan

in #esteem6 years ago

Dikenali sebagai gusti WWE US perlawanan sehingga zaman sebelum 1963 bermula sebelum saya menukar nama-Ku di antara 8 kali. WWE yang dimaksudkan Persekutuan Gusti Dunia dan Piala Liga, dianugerahkan Mentakrifkan sebagai tali pinggang kejohanan WWE.

  1. Max memegang tasik pada Mac 1987, dihadiri peminat terbesar perlawanan gusti telah terbunuh dan lebih 93000 orang telah menghadiri peraduan.
  1. American Gusti Sukan rakyat Amerika dianggap paling suka sukan pilihan, tetapi realitinya gusti berjaya melibatkan mengandungi bukan kelahiran AS. Chris adalah Filipina, yang telah pergi ke politik 0 Kane dilahirkan di tanah Sepanyol.
  1. Antara umur WWE yang sepadan Bret Hart dan Shawn Michaels WrestleMania XII WWE Iron Man Perlawanan antara perlawanan paling lama. sejam, Mengambil masa sehingga satu minit dan 52 saat.

untuk cinta
Benci bahawa kira-kira

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.032
BTC 41798.33
ETH 2239.64
USDT 1.00
SBD 5.14