tyangmwar

in #esteem3 years ago

m…
pu p ၸarr aytarng har so rang ya man marႏ ong ngan a tyak aahpoe mya hpatႏ ongtae ratanar tahc parr lo ႔ aytarng tang hcarr ၾ k par tay .
pu p ၸarr aytarngko nat aytarng dar mw m hut mee aysay tarng lo ႔ ayhk ၚ ၿpee ya man marႏ ongngan a lay pong mႏ ၱay l to ng ayd s ႀkee ya mang ya hkan hk rong , ayat ark pan aytarng ၿ miဳ ႕ nay a tyangmwar tany rwi tar ya hpahc par tay .

pellhkuu rwuim aytarng tan ႀ kee rell ႕ ay ya mark bhak a hcyanmwar see ya hkarr htoe htyak aynaysar mee aytarng ayharng ၾkee tahc hku ya hpahc par tay . image

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here