အျမဲတမ္းသတိရွိပါ

in #esteem3 years ago

image
တခ်ိန္တုံးက.. အစားအစာအတြက္ သားေကာင္းေတြကိုရွာေဖြမစားေသာက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္၊ အုိမင္းရင္ေရာ္ေနတဲ့ ျခေသၤးတစ္ေကာင္ရွိခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင္္းသူက သူကိုယ့္သူစဥ္းစားၾကည့္ပါတယ္၊ ငပ္မြတ္ျပီးမေသႏိုင္ရေလေအာင္ ဝမ္းဝေရးအတြက္္ ငါတစ္ခုခုလုပ္မွရေတာ့မယ္ဆိုျပီးေတာ့ေပါ့၊ သူစဥ္းစားျပီး စဥ္းစားေနခဲ့ပါတယ္ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ သူကအေတြးတစ္ခုရလာခဲ့ပါတယ္၊ ေနာက္ျပီးသူဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါေသးတယ္၊ ေနမေကာင္းဟန္ေဆာင္ျပီးေတာ့ ဂူေခါင္းထဲမွာေနမယ္ဆိုျပီးေတာ့ေပါ့၊ ေအးဒီအခ်ိန္မွာ၊ ငါကို ေနမေကာင္းတဲ့အတြက္ သတင္းေမးရန္၊ လာၾကတဲ့သူေတြက ငါအတြက္ သားေကာင္းဘဲေပါ့၊
image
ဒါေၾကာင္း ျခေသၤးအိုက သူရဲ႔အစီစဥ္းေတြကို လက္ေတြ႔အေကာင္ထည္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္၊ ေနာက္ျပီး သူရဲ႔အၾကံဉာဏ္နဲ႔စတင္ခဲ့ပါတယ္၊ သူရဲ႔အၾကံဉာဏ္ေတြကေတာ့ သားေကာင္ေတြကိုဖမ္းျပီးစားမယ္ေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ မေကာင္းတဲ့အၾကံဉာဏ္ မတည္ျမဲပါဘူး၊ တစ္ေန႔၌ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနတဲ့ ျခေသၤးအုိဆီသို႔ ေျမေခြးတစ္ေကာင္လာျပီးေတာ့ သတင္းလာေမးပါတယ္တဲ့၊ အစကတည္း လိမ္မာပါးနပ္တဲ့ ေျမေခြးက ဂူေခါင္းအျပင္ကေနရပ္ျပီး သူရဲ႔ အေျခေနကို ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ပါတယ္တဲ့၊ သူရဲ႔စူးစမ္းမႈ႔ေတြနဲ႔ အမွန္ကိုသိလာခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင္းေျမေခြးက ျခေသၤးအိုကို အျပင္သို႔ထြက္လာခဲ့ဆိုျပီးေခၚလိုက္ျပီးေတာ့ ဘယ္ေနလဲ ေနလို႔ေကာင္းရဲ႔လားေပါ့၊
image
ျခေသၤးကျပန္ေျပာခဲ့ပါတယ္ ခုတေလာ ငါလုံးဝကိုေနမေကာင္းတာပါဗ်ာ၊ ဒါနဲ႔ မိတ္ေဆြေျမေခြးက ဘာျဖစ္လို႔ အထဲကိုမဝင္ရတာလဲ? အင္ ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္အျမင္ျဖင့္ ျခေသၤးဂူထဲသို႔ဝင္သြားတဲ့ အကုန္လုံးသားေကာင္ေတြျပန္ထြက္မလာခဲ့ၾကဘူး၊ ဒါေၾကာင္း ငါအထဲသို႔ဝင္လာဖုိ႔သတၱိမရွိဘူးဆုိျပီး ေျမေခြးက တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္တဲ့။ ဒါေၾကာင္းအဓိကေျပာခ်င္တာက အျခားသားေကာင္းေတြထက္ ေျမေခြးက သတိေကာင္းေကာင္းထားႏိုင္တာေပါ့။
အေျခေနအရပ္ရပ္မွာ ပထမဆုံးမစတင္ခင္ မင္းတို႔သိဉာဏ္မ်က္စီးကိုဖြင့္ျပီးေတာ့ သတိဝိရီးယရွိႈရွိေနသင့္ပါတယ္။ Thank for reading.
written by Konyi
photo from Google