ခ်စ္စရာေလး

in #esteem6 years ago

image

ခ်စ္စရာေလး

ဒီအျဖစ္အပ်က္ကေလးက တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ေလးပါ။ ေတာင္အေမရိက၊ ကိုလမ္ဘီယာက ဆရာ အတတ္သင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာျဖစ္ခဲ့တာ။ အဲဒီ ေက်ာင္းဝင္းထဲမွာ နီဂ႐ိုးလို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ေခြးႀကီး တစ္ေကာင္ရွိတယ္။

နီဂ႐ိုးကို ဒီေက်ာင္းကိုေရာက္ေနတာ ၅ ႏွစ္ရွိၿပီ။ ညဆိုရင္ ေက်ာင္းဝင္းထဲမွာ အိပ္တယ္။ ေက်ာင္းထဲက ဆရာေတြက သူ႔ကို ေကၽြးထားတယ္။

ေက်ာင္းထဲမွာ မုန္႔ဆိုင္တစ္ဆိုင္ရွိတယ္။ ကြတ္ကီးမုန္႔ေတြေရာင္းတာ။ တစ္ေန႔ေတာ့ နီဂ႐ိုးဟာ ကြတ္ကီးမုန္႔ေတြ ေရာင္းတဲ့ ဆိုင္ေရွ႕မွာ ငုတ္တုတ္ေလးထိုင္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္ေနတယ္။

မုန္႔လာဝယ္တဲ့ ဆရာေတြက ေကာင္တာကို အစိမ္းေရာင္ ေဒၚလာေလးေတြ ေပးေနတာ သူေတြ႔သြားတယ္။ ေဒၚလာေပးရင္ မုန္႔ျပန္ေပးတာလည္း သူေတြ႔ေနရတယ္။

image

နီဂ႐ိုးဘာလုပ္သလဲသိလား

အစိမ္းေရာင္ သစ္ရြက္ေလးတစ္ရြက္ကို ပါးစပ္နဲ႔ ကိုက္လာၿပီးေတာ့ ေကာင္တာကို လာေပးတယ္။ ေကာင္တာက အေရာင္းစာေရးမေၾကာင္ေနတာေပါ့။ ေနာက္မွ သေဘာေပါက္ၿပီး နီဂ႐ိုးပါးစပ္ထဲက သစ္ရြက္ေလးကို ယူလိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြတ္ကီးတစ္ခု ေကၽြးလိုက္တယ္။ ေခြးက အရမ္းသေဘာက်သြား တယ္။

အဲဒီေန႔ကစၿပီးေတာ့ နီဂ႐ိုးဟာ တစ္ေန႔ကို သစ္ရြက္တစ္ရြက္ ကိုက္လာ။ ေကာင္တာကိုလာေပး၊ ကြတ္ကီးစား ေနတာ ဒီေန႔အထိပဲ။ ေန႔တိုင္းလာတယ္လို႔ အေရာင္းဆိုင္ကေျပာတယ္။

ကဲေတြ႔လား

ေခြးေတာင္သိတယ္

တစ္ခုခုကို လိုခ်င္ရင္

တစ္ခုခုကို ေပးရတယ္ဆိုတာ

တင္ညြန္႔

photo : facebook

image

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 44116.57
ETH 2355.55
USDT 1.00
SBD 5.23