Kemik gelişimi için önemli vitaminler.

in #esteem4 years ago (edited)

A vitamini kemik yapısının gelişmesi ve güçlenmesine yardımcı olur.

Magnezyun kemik gelişimine önemli katkıda bulunur.

Çinko sağlıklı kemikler için çok önemlidir .Özellikle yaşlılıkta bunun farkı ortaya çıkar.

Potasyum günlük tüketilmesi gereken potasyum.miktarı 3.5 gr dır ve kemikleri geliştirir.

D ve k vitaminleri kemik gelişiminde çok önemlidir.

Özellikle çocuk yaslarda kemik gelişimi çok önemlidir.

İleriki yaslarda kemik hastalıklarının önüne geçmek için bu vitaminlerin mutlaka tüketilmesi gerekir.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24596.74
ETH 1987.97
USDT 1.00
SBD 3.39