"ကိုယ္​့ကိုယ္​ကိုအထင္​ႀကီးပီး ဘာမဟုတ္​သူမ်ား"

in #esteem5 years ago

တစ္​ခု​ေျပာမယ္​​ေနာ္​...စီးထားတေအာ္​႐ူးေနတာ ငါသာဆို မဝယ္ဘူး
အဲ့အစားကားဝယ္စီးမွာမတူဘူးေလလူဆိုတာ သူ႔ဘဝနဲ႔သူအခု ငါတို႔ စားေနတဲ့ဝိုင္းယ္ေလာက္က်လလက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ ခဏေလး စားတာ ၃ေထာင္ါ မင္းနားလည္ေအာင္ သက္ေသျပမယ္ၽန္ေတာ္ လက္ခုပ္တီးၿပီး မ္းနား မွာ ေတာင္းစားေနတဲ့ကေလးတစ္ေယာက္ကို ေခၚလိုက္တယ္မင္းကို ငါတို႔ ၃ေထာင္ေပးမယ္
လမ္းထိပ္က ထမင္းဆိုင္မွာ ပုစြန္ဟင္းေကာင္းတယ္ ပုစြန္ထုပ္ႀကီးဝယ္စားခ်ည္စားမလားကြၽန္ေတာ္အ႐ူးလိုဳ​ေအ​ေနဘူးဘာလို႔စားမွာလဲမေနဘူိသားစုအတြက္ ဆန္၂ျပည္ ဝယ္သြားၿပီး ခ်က္စားမွာေပါကာင္ေလးက ႐ိုး႐ိုးပဲ ဆတ္ခနဲ ျပန္ေျပာတယသူငယ္ခ်င္းဘက္ကုိ လွည့္ၿပီး ေျပာလိုက္တယ္ ဟ့ေကာငေစာေစာက မင္း ဘာေျပာလဝယ္မေနဘူး အဲ့အစားကားဝယ္မွာေပါ့ လို႔ ေျပာတယလက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ျဖဳန္းပစ္တာ ဘာမွ အရာမဟုတ္ေပမဲ့တာင္းစားတစ္ေယာက္အတြက္
ဘယ္ႏွသိန္းတန္ခ်င္းတူေပမဲ့ ဘဝခ်င္းမတူဘူးဒါကို မင္းေကာင္းေကာင္း နားလည္ဖို႔လိုတယ႔ပိုက္ဆံနဲ႔သူဝယ္တာ က ဝင္ကဲ့ရဲ႕ေတာင္း အျဖစ္နဲ႔ မင္းအဆင့္က
ေစာေစာက ငါယွဥ္ျပတဲ့သူေတာင္းစား လို ျဖစ္သြားေတာ့ မေပါထားစမ္းပါကြာမင္းအတြက္ မ..။ငါဘာ​ေျပာ​ေျပာငါ့ကိုလာမ​ေျပာနဲ႔ဟုတ္​ပီးလား...
image
photo credit-google

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23127.80
ETH 1589.52
USDT 1.00
SBD 2.58