ธรรมชาติ

in #esteem4 years ago (edited)

image

มีเกิดขึ้น ...
คนที่จะบอกคุณ
มีดู

ความหึงหวงของคุณผู้ชายคนหนึ่งบอกว่า
มีคนยังคงคิดว่า

นี้คือการเป็นไปตามธรรมชาติ

ไม่ว่าคุณจะ
จะช่วยให้คุณดี
ไม่ว่าคุณจะ
ลองพยายามเสียสละ
กรุณาทุกคน
ถ้าคุณไม่สามารถดำเนินการ

ดังนั้น
ผู้ที่ต้องการที่จะนำไปสู่ ​​...
มูลค่าที่แท้จริงของคุณ
รู้สึกไว

ความคิดเห็นของคุณ
คุณควรจะได้รับการคุ้มครอง

บนริมฝีปาก
"คุณ" ...
สำหรับการที่ดีหรือไม่ดี
ไม่ดี
หากคุณไม่ใช่ของแท้

... การเปลี่ยนแปลง
แม้จะมีตา
มุมมองที่แตกต่างกัน

แม้จะมีหู
ระหว่างที่แตกต่างกัน

แม้จะมีปาก
ใช้พูดคุยได้ที่แตกต่างกัน

แม้จะมี
เป็นแนวคิดที่แตกต่างกัน

หากแม้จะมี
วิธีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน

ด้วยเหตุนี้ ....
คุณต้องไม่ว่าวิธีการที่โดดเด่นที่โดดเด่น
ไม่เคยพบชายคนนั้น ...

ไม่ว่าคุณจะ
จ่ายค่า
ขอบคุณจากคนทั่วไป

ไม่ว่าคุณจะ
ซื่อสัตย์สุจริต
และพบปะผู้คนที่สงสัย ..

ไม่ว่าคุณจะနှိိต่ำอ่อนน้อมถ่อมตน
ชื่นชมความรู้สึกของคนที่ต้องเผชิญกับความ ...

สุดท้าย ...
นับประสาถ้าคุณรู้ว่า ...
ผมเห็นด้วยမယုံနဲ့

ใครจะคุณ
ความรักมาก
ก่อนที่

เพียงใน
อย่าลืมที่จะมีชีวิตอยู่ ....

โปรดติดตามและ upvote ฉัน

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 5.30 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.06
Server time: 06:00:05
Account Level: 0
Total XP: 36.30/100.00
Total Photos: 7
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 19996.78
ETH 1355.63
USDT 1.00
SBD 2.47