Yokelar

in #esteem6 years ago

Adverbit ovat tärkeä osa kieltä, koska he ilmaisevat, miten toiminta (verbi) on tehty. Kun haluamme kuvata, kuinka usein toiminta on tehty, meidän on käytettävä taajuuden adverbeita.Mutta miten ne eroavat toisistaan ​​ja mihin pitäisi lauseessa? Lue selvää.

Mitkä ovat taajuuden adverbit?

Taajuuden adverbi kuvaa, kuinka usein toimenpide tapahtuu. Englanninkielisessä käytössä on kuusi taajuuden pääverkkoa: aina, tavallisesti (tai normaalisti), usein, joskus, harvoin ja ikään. Ne vaihtelevat taajuuden tasosta, alla.

Voimme myös käyttää harvoin vaihtoehtona "harvoin", mutta se ei ole kovin yleistä nykyaikaisessa englannissa.

Taajuusverkkojen asema

Kuten yllä olevasta taulukosta voi nähdä, taajuuden adverbien yleisin asema on kohteen ja verbin välillä. Tässä on muutamia esimerkkejä:

Sara menee aina lauantai-iltaisin.

Hänen poikaystävänsä tavallisesti nostaa hänet ja he ajavat keskustaan.

He kohtaavat usein ystäviä ja juovat yhdessä.

Talvella he joskus menevät elokuvateatteriin.

He harvoin menevät kesällä, koska he haluavat pysyä ulkona.

He eivät koskaan pääse kotiin ennen keskiyötä.

Poikkeus tähän sääntöön on verbi "be'.With lauseita käyttäen verbi" olla ", adverb taajuus tulee sanan jälkeen.Esimerkiksi:

Keskustassa on aina paljon ihmisiä lauantai-iltoina.

On usein vaikeaa löytää parkkipaikkaa.

Ystävämme eivät ole koskaan ajoissa, joten ei ole väliä, jos olemme myöhässä.

Kuten englanninkielisessä versiossa on usein, on olemassa muunnelmia tähän sääntöön. Esimerkiksi on mahdollista lisätä adverbit "joskus" ja "tavallisesti" lauseen alkuun:

Joskus hän tekee kotitehtäviä ystävien kanssa.

Yleensä he opiskelevat itse.

Mutta on helpompi noudattaa sääntöä, jossa kaikki taajuuden adverbit asetetaan kohteen ja verbin väliin. Muista, että verbi "olla" on erilainen ja laita adverbi sen jälkeen.

Kysymyslomake

Jos haluat esittää kysymyksiä taajuudesta, käytämme normaalisti "Kuinka usein ...?". Esimerkiksi:

Kuinka usein katsot elokuvia?

Kuinka usein hän pelaa tennistä?

Kuinka usein junat saapuvat myöhään?

Mutta on myös mahdollista esittää kysymyksiä vain taajuuden adverbiin.Esimerkiksi:

Tuletko usein tänne?

Onko hän aina tehnyt niin kovasti?

Ovatko he koskaan maksaneet ajoissa? ("Koskaan" eikä "koskaan" kysymyksiin)

Taajuuden adverbit modaalisten verbien ja avustavien verbien kanssa

Jos lauseessa on modaalinen verbi, laitetaan taajuuden adverbi sen jälkeen ja ennen pääverbaa. Esimerkiksi:

Sinun täytyy aina kokeilla parasta.

Löydämme tavallisesti junan istuimen.

Heidän ei pitäisi koskaan olla töykeä asiakkaille.

Sama sääntö pätee apuverbiin - taajuuden adverbi kulkee apuverbi ja pääverbi välillä.Esimerkiksi:

En ole koskaan käynyt Turkissa.

Hän ottaa aina asioita työpöydältäni. Se on todella ärsyttävää.

Harvoin saapui myöhään töihin vasta eilen.

Harjoitella

Nyt olet nähnyt, kuinka taajuuden adverbit tekevät käytännön, vastaamalla näihin kysymyksiin taajuuden adverbien avulla:

Mitä yleensä tehdään lauantai-iltoina?

Kuinka usein näet paras ystäväsi?

Menetkö koskaan teatteriin?

Kuinka usein pelaat urheilua vai kuntosalilla?

Oletko koskaan katsellut elokuvia tai televisio-ohjelmia englanniksi?
image
Mihin aikaan olet tavallisesti nukkumaan?

Kuinka usein syöt ravintolassa?

Oletko joskus myöhässä töihin tai kouluun?

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 43981.61
ETH 2354.51
USDT 1.00
SBD 5.28