ေလာင္းကစား

in #esteem6 years ago

စြဲအၿမဲလူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚမွျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ရၿပီ။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာအားနည္းခ်က္ေတြ, အနာေရာဂါ, ဒါမွမဟုတ္ဆန႔္က်င္ေပၚ, အာ႐ုံစူးစိုက္ရက်ိဳးနပ္မဟုတ္ဘူးတစ္ခုခုအျဖစ္ကသူတို႔ကိုရွင္းျပဖို႔ေလ့ရွိပါတယ္။ ျပည္သူ႕စွဲအမ်ားအားျဖင့္ပစၥည္းဥစၥာစားသုံးမႈခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းထင္ေလ့; လူတိုင္းဥပမာအရက္သို႔မဟုတ္မူးယစ္ေဆးစြဲသတိထားျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာေသးမီကလည္းဒါေပၚမွာအင္တာနက္စြဲအေၾကာင္းကိုေဆြးေႏြးပြဲ, ဗြီဒီယိုဂိမ္းစြဲလမ္း, လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာစြဲ, selfie စြဲမ်ားႏွင့္လည္းရွိပါတယ္။ သူတို႔အစားမၾကာခဏသူတို႔ဥစၥာအလြဲသုံးစားမႈအျဖစ္အေလးအနက္ထားၾကသည္မဟုတ္အျဖစ္ေကာင္းစြာတဦးတည္းရဲ႕အစိတ္ပိုင္းႏွင့္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာသာယာဝေျပာေရးရန္အေလးအနက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ, ရွိုးေပမယ့္။ သူတို႔တြင္လည္းဘဝေတြကိုဖ်က္ဆီးနိုင္သည့္, စြဲေလာင္းကစားသည္, detect ႏွင့္ဆက္ဆံဖို႔ခက္ခဲနိုင္ပါတယ္။

image

ဒါေၾကာင့္အတိအက်အဘယ္အရာကိုစြဲလမ္းေလာင္းကစားသည္, အဘယ္ေၾကာင့္ဤမွ်ေလာက္အႏၲရာယ္ျဖစ္စဥ္းစားသလဲ? ေယဘုယ်အားျဖင့္စကားေျပာ, ေလာင္းကစားစြဲေလာင္းကစားဝိုင္းတစ္ compulsive လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ရံဖန္ရံခါေလာင္းကစားဝိုင္းတစ္ခုစြဲမွ်မက, , စနစ္တက်မၾကာခဏႏွင့္အႏၲရာယ္ရွိေသာေလာင္းကစားဝိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ compulsive ေလာင္းကစားဝိုင္းမသက္ဆိုင္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ဘ႑ာေရးအဆင့္အတန္း, မိသားစုရဲ႕သေဘာထား, သို႔မဟုတ္အလုပ္-related ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚ; တစ္ဦးေလာင္းကစားဝိုင္းစွဲလမ်းသူသူ / သူမၿပီးသား, ေဒဝါလီခံကြာရွင္းႏွင့္ပစ္ခတ္-လုံးဝသူ႕ဟာသူေလာင္းကစားမ်ား၏လုပ္ရပ္မ်ား၏စိတ္လႈပ္ရွားအဘို႔ျဖစ္၏လွ်င္ပင္ေလာင္းကစားလုပ္တဲ့ဖို႔တိုက္တြန္းခံစားရပါလိမ့္မယ္။ ျပႆနာေလာင္းကစားအေပၚအေမရိကန္အမ်ိဳးသားေကာင္စီအရ, သာအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ, (Full-စေကးစြဲအဓိပၸာယ္) ေရာဂါေဗဒေလာင္းကစားမ်ား၏စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံရန္သူကိုသန္းႏွစ္ခုေက်ာ္ကလူရွိျဖစ္ၾကသည္ကို၎, ငါးကိုပိုမိုသန္းသူ၏ေလာင္းကစားဝိုင္းအေလ့အထမ်ား "အဖြစ်ေဖ်ာပြနိုင် ျပႆနာေလာင္းကစားဝိုင္း။

ဒါေၾကာင့္ "က်န္းက်န္းမာမာ" ေလာင္းကစားဝိုင္း (ကေလာင္းကစားဝိုင္းလူတစ္ဦးအနက္အဓိပၸာယ္ေပ်ာ္စရာအဘို႔မက, ဤလႈပ္ရွားမႈအေပၚအျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္ရွိၿပီး, ေလာင္းကစားဝိုင္းမွတဆင့္မိမိတို႔ကိုယ္ကိုသို႔မဟုတ္အျခားလူမ်ားထိခိုက္ဘယ္ေတာ့မွတစ္ဦးကေငြဆုံးရႈံးမႈကန့္သတ္ေရာက္ရွိေသာအခါမ်ားေသာအားျဖင့္ရပ္တန့္, ဒါမွမဟုတ္အဆိုပါႏွစ္ထက္လည္းေစာေသာ) ရွိသည္ ျဖစ္. , compulsive ေလာင္းကစားဝိုင္းသည္ရွိ၏, အဆုံးစြန္ေသာမဟုတ္ဘဲတိက်စြာကရွာေဖြေရးမွာခြင့္ျပဳထားတဲ့ attribute ေတြမ်ားစြာပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ ဤေ႐ြ႕ကား attribute ေတြေနေသာေခါင္းစဥ္: အဆက္မျပတ္ေလာင္းကစားဝိုင္းစဥ္းစား, သို႔မဟုတ္ (ခိုးမႈႏွင့္လိမ္လည္မႈအပါအဝင္) အေလာင္းအစားဖို႔ပိုပိုက္ဆံကိုရွာဘယ္မွာအေၾကာင္းကို; ေလာင္းကစားဝိုင္းကိုဆက္လက္ပိုက္ဆံမ်ားအတြက္အျခားလူမ်ားေတာင္းဆိုေနတာ; ေပ်ာက္ပိုက္ဆံ recover လုပ္ဖို႔ႀကိဳးစားမႈတစ္ခုအတြက္ေလာင္းကစားဝိုင္း; အလားတူပစၥည္းဥစၥာစြဲဖို႔, တစ္ဦးေရာဂါေဗဒေလာင္းကစားသမားအတူတူပင္စိတ္လႈပ္ရွားခံစားရရန္ေငြကိုတပ္တိုးျမႇင့္ပမာဏလိုအပ္တယ္; ေလာင္းကစားဝိုင္းအမ်ားအားျဖင့္ထိုကဲ့သို႔စိုးရိမ္ပူပန္အျပစ္ရွိတယ္စိတ္က်ေရာဂါအျဖစ္ခက္ခဲခံစားခ်က္ေတြကိုႏွင့္အတူရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းနိုင္ျပဳ၏, သို႔မဟုတ္ (အျဖစ္ေကာင္းစြာေလာင္းကစားဝိုင္းျပႆနာအပါအဝင္) တည္ဆဲျပႆနာမ်ားမွအာ႐ုံရရန္, တဦးတည္းရဲ႕ေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ား၏အေၾကးခြံအေၾကာင္းကိုတဦးတည္းရဲ႕မိသားစုဝင္ေတြမွလဲေလ်ာင္း, ဒါမွမဟုတ္ကိုယ္ႏွိုက္ကေလာင္းကစားမ်ား၏တကယ္ေတာ့အေၾကာင္းကို; ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ေလာင္းကစားဝိုင္းဤမွ်အေပၚအဖိုးတန္ဆက္ဆံေရးကို, အလုပ္အကိုင္အခြင့္အ, ဂုဏ္သတင္းႏွင့္ (MayoClinic) ဆုံးရႈံး။

image

အဲဒါကိုျမင္နိုင္ပါသည္အျဖစ္, ေလာင္းကစားစြဲမဆိုၾကင္နာဘို႔မဟုတ္ဘဲပုံမွန္ attribute ေတြပိုင္ဆိုင္ဒါေၾကာင့္ေနာက္ကြယ္တြင္ရပ္ေနသည္ကိုအေၾကာင္းျပခ်က္ကိုလည္းစြဲလမ္းအျပဳအမူျမားျဖစ္ေစတဲ့အျခားပုံစံမ်ားႏွင့္ဆင္တူလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္, ေလာင္းကစားဝိုင္းစိတ္က်ေရာဂါႏွင့္စိုးရိမ္ပူပန္မႈ၏ခံစားခ်က္မ်ားကိုအေနျဖင့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးထြက္ေပါက္ကိုကူညီမည္ တစ္ဦးေလာင္းကစားသမားခ်က္ခ်င္းမိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ Self-ေလးစားမႈ, ဂုဏ္သတင္း, ေငြေၾကးအဆင့္အတန္းကိုတိုးျမႇင့္ျခင္း, အသက္တာ၌အေရးႀကီးေသာအရာတစ္ခုခုၿပီးေျမာက္၏အာ႐ုံခံစားမႈရရွိအရွင္, ပိုက္ဆံ၏သိသာထင္ရွားေသာေပါင္းလဒ္အနိုင္ရတဲ့၏အိပ္မက္မက္လိမ့္မည္။ သာမန္အျဖစ္မွန္ကေနထြက္ေျပးလာသူကိုလည္းေလာင္းကစားသမားမ်ား၏မသိစိတ္တစ္ပိုင္းရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္မည္အေၾကာင္း, ရံဖန္ရံခါအမွန္တကယ္ကဒီတစ္ခုသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၏ထင္ေယာင္ထင္မွား, ဇိမ္ခံႏွင့္အထက္တန္းလႊာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွပိုင္ဆိုင္ဖန္တီးနိုင္ပါတယ္-အားလုံးပိုက္ဆံအနိုင္ရသူေတြကိုဝိုင္းရံခံရေတာက္ပကာစီနိုေလာင္းကစား႐ုံ, အသံက်ယ္အေႂကြေစ့ကစား႐ုံ။ ဒါေၾကာင့္ (စိတ်လႈပ်ရွားစရာသို႔မဟုတ္သာယာေသာစိတ္ခံစားမႈမ်ားႏွင့္သူတို႔ျဖစ္ေပၚေစ "အသက္၏အရသာ" အဓိပၸာယ္) စိတ္လႈပ္ရွားဘို႔ၾကည့္ဖို႔လူ႕သေဘာသဘာဝ၌တည္ရွိ၏အျဖစ္သို႔မဟုတ္, ေလာင္းကစားဝိုင္းမၾကာခဏထိုကဲ့သို႔ေသာစိတ္ခံစားမႈတစ္ခုအရင္းအျမစ္အျဖစ္ရႈျမင္သည္။ တစ္ဦးထီေပါက္ႀကိဳျမင္ၿပီးတစ္ဦးေလာင္းကစားသမားရဲ႕ခႏၶာကိုယ္သဘာဝ "ျမင့္ေသာ" မသိပ္ကြဲျပားျခားနားေသာဝတၳဳမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့တကေနျဖစ္ေစတဲ့အေပ်ာ္အပါးႏွင့္စိတ္လႈပ္ရွား (ဥပမာ dopamine ႏွင့္ adrenaline,) တာဝန္ရွိသည္ေဟာ္မုန္းပမာဏထုတ္လုပ္သည္။ အျပင္အေနာက္တိုင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းထိုကဲ့သို႔ေသာအရက္သို႔မဟုတ္မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသုံးမႈအျဖစ္စြဲလမ္း၏အျခားပုံစံမ်ား, ထက္အမ်ားႀကီးပိုေလာင္းကစား tolerates ။ တကယ္ေတာ့, ေလာင္းကစားဝိုင္းမၾကာခဏတစ္ခုခုစိတ္လႈပ္ရွားစရာအျဖစ္ရႈျမင္ေပမယ့္အႏၲရာယ္မေပးႏွင့္အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္မီဒီယာႏွင့္ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီသာေလာင္းကစားဝိုင္းမွခ်ိတ္ဆက္ေနတဲ့ဖက္ရွင္နဲ႕စတိုင္အသက္တာ၏႐ုပ္ပုံမ်ားကိုထုတ္လုပ္, ဒီပုံရိပ္ကိုအေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိ၏ မွတပါး, ၎တို႔၏မိဘမ်ားႏွင့္အတူကတ္မ်ားသို႔မဟုတ္ဘင္ဂိုကစားကစားေနျဖင့္တစ္ဦးမဟုတ္ဘဲအေစာပိုင္းအသက္အ႐ြယ္-ဥပမာမွာေလာင္းကစားဝိုင္းမွမ်ားစြာေသာလူငယ္မ်ားမိတ္ဆက္ရ; ဤအကမိသားစုလႈပ္ရွားမႈမ်ားမဟုတ္ဘဲအျပစ္မဲ့ၾကည့္ရႈေစျခင္းငွါ, ဒါေပမယ့္သူတို႔ကလည္းလူငယ္တစ္ဦးလူတစ္ဦးတစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ (HealthyPlace) မွာစြဲတိုးတက္လာေအာင္ကူညီေစျခင္းငွါမွတ္မိဖို႔ကအေရးႀကီးတယ္။ ျဖစ္နိုင္လွ်င္သူကမိဘမ်ားတျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႕သူတို႔သားသမီးႏွင့္အတူအခ်ိန္ျဖဳန္းဖို႔ သာ. ေကာင္း၏။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by htoolay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

မြဲခ်င္​ရင္​​ေလာင္​းကစားလုပ္​ပါ

ကက္​စီႏိုဟု​ေခၚသည္​

စမိရင္​အစြဲပဲ

ကက္​စီႏိုရံု​ေတြကိုသြားဖူးခ်င္​တယ္​

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 67538.43
ETH 3518.61
USDT 1.00
SBD 2.81