အျမန္စာ

in #esteem6 years ago

ႀကီးမားေသာၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာအသက္တာ၏အစဥ္အဆက္-တိုးပြားလာအရွိန္အဟုန္ တခါတရံတြင္သူကလႊမ္းမိုးေသာလုပ္ရိုးလုပ္စဥ္အတြက္မိမိကိုယ္ကိုဆုံးရႈံးရန္လြယ္ကူနိုင္ပါတယ္။ အလ်င္လူအေပါင္းတို႔သည္အခ်ိန္ျဖစ္ျခင္း, ပုံမွန္နိုင္ငံသားထိုကဲ့သို႔ေသာအိပ္စက္ျခင္းႏွင့္အာဟာရအျဖစ္ပင္အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ေက်နပ္စရာအခ်ိန္ရွိသည္လိမ့္မည္။ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာကလူကိုျမင္လွ်င္ဒါဘုံျဖစ္ပါသည္, အဘယ္ေၾကာင့္အစာေရွာင္ျခင္းအစာအာဟာရစားေသာက္ဆိုင္လူအေပါင္းတို႔သည္အခ်ိန္စည္ကားလ်က္ရွိသည္အဘယ္ေၾကာင့္ဒီအျဖစ္နိုင္သည္။ ႀကီးမားေသာၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာအိပ္ေရးပ်က္တဲ့လူသိမ်ားတဲ့ျပႆနာျဖစ္တယ္, လူေတြတျဖည္းျဖည္းအိပ္စက္ျခင္း၏အေရးပါမႈကိုပိုၿပီးသတိထားမိလာၾကပါတယ္။ အစာေရွာင္ျခင္းအစာအာဟာရ၏အမႈ၌, သို႔ေသာ္, အမႈအရာေၾကာင့္ရိုးရွင္းတဲ့မရွိၾကေပ။ လူအမ်ားစုမက္ေဒၚနယ္, ဘာဂါဘုရင္, ေျမေအာက္ရထားႏွင့္အလားတူေသာအရပ္တို႔ကိုမကေနအစာစား၏အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသိကြၽမ္းေသာ္လည္း, သူတို႔သည္ရွိေသးသြားပါ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာအျပဳအမူကိုျဖစ္ေပၚေစအဆိုပါအခ်က္မ်ားသီးျခားစီဆန္းစစ္ရပါမည္။ အဲဒီအစားဒီစကၠဴကိုသင္တတ္နိုင္သမွ်အျမန္ဆုံးအစာေရွာင္ျခင္းအစာစားေဆးလိပ္ျဖတ္သင့္တယ္ဘာေၾကာင့္အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြအေပၚအာ႐ုံစိုက္။

image

လူတိုင္းသတိျပဳမိသည္အထင္ရွားဆုံးအေၾကာင္းျပခ်က္အဝလြန္ျခင္းဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ၏တိုးျမႇင့္စြန့္စားမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံအဝလြန္ျဖစ္ျခင္းက်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားသို႔မဟုတ္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကိုေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္အမ်ားႀကီးပိုမၾကာခဏအဝလြန္ျဖစ္လာအလုပ္မျဖစ္စားအေလ့အထမ်ားႏွင့္အစာေရွာင္ျခင္းအစာကိုပုံမွန္စားသုံးမႈအားျဖင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ သုေတသနအရ, အစာေရွာင္ျခင္းအစာစားလူေတြကိုမွန္မွန္အပိုအေလးခ်ိန္ရရွိမႈမ်ားစြာပိုမိုျမင့္မားအႏၲရာယ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး။ သူတို႔ကအစအမ်ိဳးအစား 2 ဆီးခ်ိဳေရာဂါဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ပိုၿပီးျဖစ္နိုင္ေျခရွိပါတယ္။ ကံမေကာင္းစြာပဲသာလူႀကီးမ်ားကဤအႏၲရာယ္မ်ားကို-ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ကေလးမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ေနၾကၿခိမ္းေျခာက္မႈေအာက္မွာလည္းျဖစ္ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္အႏွစ္ 30 တေလွ်ာက္လုံးဆယ္ေက်ာ္သက္အဝလြန္ျခင္း၏ႏႈန္းထားမ်ားသုံးဆပါၿပီ။ သားသမီးတို႔အဘို႔, ဒီအၫႊန္းကိန္းအခ်ိန္၏တူညီေသာကာလအတြင္းႏွစ္ဆသိရသည္။ ဒါဟာေခတ္မီေၾကာ္ျငာႏွင့္ဆက္စပ္ေသာေစျခင္းငွါ, ဒါေပမယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္အခ်က္အလက္မ်ားဆက္လက္တည္ရွိ: အျမန္အစားအစာအဝလြန္ေစပါတယ္အေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ, အသက္အ႐ြယ္အုပ္စုမ်ားအႏၲရာယ္ မွာရွိပါတယ္။

image

စင္ၾကယ္ေသာ, သဘာဝပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကေနဖန္တီးပုံမွန္အားျဖင့္ျဖစ္ေသာေအာ္ဂဲနစ္အစားအစာ, မတူဘဲ, အစာေရွာင္ျခင္းအစာအာဟာရကိုမၾကာခဏျပဳလုပ္အတြက္သံသယရွိပါဝင္ပစၥည္းမ်ားတစည္းရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အရသာပိုေကာင္းအနံ႕နိုင္ေအာင္ႏွင့္အတူစတင္နိုင္ရန္, အရသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုထဲသို႔ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ကြန္ဆာေဗးတစ္ႏွင့္အစားအစာၾကာရွည္ခံအျဖစ္ေကာင္းစြာ ကိုအသုံးျပဳခဲ့ေစျခင္းငွါေရနံကဲ့သို႔ေသာအလားတူပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကေနဖန္ဆင္းေတာ္ေသာအထူးသျဖင့္, ေကာလိပ္, တကၠသိုလ္ ။ ဒီအလုံအေလာက္မဟုတ္ခဲ့လွ်င္အျဖစ္, အစာေရွာင္ျခင္းအစာကိုမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ၏က်န္ရွိေသာပါဝင္နိုင္သည္ထိုအရပ္၌ရပါသလဲ? သတင်းေကာင်းကိုအစာေရွာင္ျခင္းအစာကိုမွန္ကန္အမဲသားကိုမဆံ့မေသာေကြာင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါသတင္းဆိုးတိရိစာၦန္မ်ားသူတို႔မၾကာခဏေရာဂါမ်ားနံပါတ္ထံမွခံရထိုကဲ့သို႔ေသာ႐ြားလွအေျခအေနမ်ားအတြက္ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္သင္၏လာမည့္ၾကက္သားဘာဂါ ကိုစားတဲ့အခါမွာဤျပႆနာကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမွ, အျမန္အစားအစာထုတ္လုပ္သူတိရိစာၦန္မ်ား '' အာဟာရ-ေနာက္ပိုင္းတြင္မွပဋိဇီဝေဆးမ်ားကိုထည့္သြင္းေစျခင္းငွါ, သူတို႔သည္သင္၏ခႏၶာကိုယ္သို႔ရနိုင်ပါ။

image

အဝလြန္ျခင္းဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏွင့္သံသယဓာတုပစၥည္းႏွင့္သင္၏ခႏၶာကိုယ္ခ်ေပး၏အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္အတူအျမန္အစားအစာစားသုံးျခင္းမၾကာခဏအႏၲရာယ္မ်ားရန္သင့္ခႏၶာကိုယ္နီးပါးတိုင္းကိုယ္တြင္းကလီစာေတြကိုေဖာ္ထုတ္ဆိုလိုသည္။ အစာေရွာင္ျခင္းအစာအာဟာရကိုမၾကာခဏငန္ႏွင့္ေခ်ာက်ိက်ိေသာေကြာင့်, ကေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုးပြါး, သင်သည် (မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္လမ္းအတြက္က်န္းမာေရးနဲ႕မညီၫြတ္တဲ့ေသာ) ဆိုဒါအခ်ိဳရည္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုငါေသာက္ခ်င္တယ္ေစသည္ႏွင့္ဆိုး႐ြားစြာေက်ာက္ကပ္အေပၚသက္ေရာက္မႈ: ဥပမာ, ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ားရရွိရန္အမ်ားႀကီးပိုလြယ္ျဖစ္လာ ။ အျပင္ေၾကာင့္အစာေရွာင္ျခင္းအစာအာဟာရ၌ပါရွိေသာလက္စထေရာႏွင့္ ျမင့္မားေသာပမာဏမွ, သင့္ႏွလုံးေသြးေၾကာစနစ္ကအျဖစ္ေကာင္းစြာႀကဳံေတြ႕ေနၾကရသည္။ ဒါကအစားအစာအာဟာရ၏ဦးေႏွာက္မွေထာက္ပံ့သည့္အခါ ႏွင့္အျခား အစားအစာထဲမွာလုပ္ငန္းမ်ား၌ဆီ, အႏႈတ္လမ္းအတြက္မွတ္ဥာဏ္စြမ္းရည္ကိုအက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္မေဖာ္ျပ။ အထူးသျဖင့္, ႂကြက္အေပၚေကာက္ယူသုေတသနအရသိရသည္ေန႕စဥ္အျမန္အစားအစာစားသုံးမႈတစ္ပါတ္စမ္းသပ္ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္မွတ္ဉာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းေစ၏။ ဒီအလုံအေလာက္မဟုတ္ခဲ့လွ်င္အတိုင္း, အစားအစာသင့္ရဲ႕အခြင့္အလမ္းေတြကိုကင္ဆာရဖို႔အခြင့္အလမ္းပိုမ်ား၏။

Sort:  

Dear friend, you do not appear to be following @wafrica. Follow @wafrica to get a valuable upvote on your quality post!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by htoolay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 67321.51
ETH 3513.34
USDT 1.00
SBD 2.83