ျမန္​မာ့လက္​​ေဝွ့

in #esteem4 years ago (edited)

image

ဘယ္​ညာ လက္​သီးခ်က္​​ေတြနဲ႔

႐ႈမၿငီးတဲ့ ထိုးႀကိတ္​ဟန္​။

​ေျခ​ေထာက္​ရယ္​က ျမန္​ဆန္​

တံ​ေတာင္​ျပန္​ ဝိုက္​အခ်မွာလ

အ​ေမွာင္​ထံ ​ေနာက္​မက်​ေစဘဲ

​ေရာက္​ရ ဧကန္​။

ပင္​့ဒူးနဲ႔ ​ေခါင္​းတိုက္​ျပန္​

တိမ္​း​ေ႐ွာင္​ဖို႔ရန္​ ခက္​သား။

ကမၻာ့ ကမၻာမွာ

ျမန္​မာ့ ျမန္​မာ လက္​​ေဝွ့ပြဲကို

ႏႊဲ႐ႈၾကစို႔လား။.....။
image
Photo Credit###FB Photo
MSU-035
@htoohan

Sort:  

ကဗ်ာေလးေတြေရးတာေကာင္းတယ္ ဘရို။ fighting.

As a follower of @followforupvotes this post has been randomly selected and upvoted! Enjoy your upvote and have a great day!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19398.15
ETH 1327.90
USDT 1.00
SBD 2.44