ဒုကၡအခက္​အခဲဆိုတာ...

in #esteem4 years ago (edited)

ကိုယ္​့ဘဝမွာ အခက္​အခဲတစ္​ခု သို႔မဟုတ္​

ဒုကၡတစ္​ခုခုကို ထပ္​ခါထပ္​ခါ ၾကံဳ​ေနရရင္​

ကိုယ္​ တစ္​ခုခုမွား​ေနပါလားလို႔ ျမင္​မိပါတယ္​။

မိမိ၏ စိတ္​​ေနသ​ေဘာထား မွား​ေနတာျဖစ္​ခ်င္​

ျဖစ္​မယ္​။လုပ္​ပံုကိုင္​ပံု လြဲမွား​ေနတာ ျဖစ္​ခ်င္​

ျဖစ္​မယ္​။မ​ေျပာတတ္​ မဆိုတတ္​တာ​ေၾကာင့္​

့လဲျဖစ္​ခ်င္​ျဖစ္​မယ္​။မလုပ္​သင္​့တာကို လုပ္​​

ေနမိလို႔၊မစားသင္​့တာကို စား​ေနမိလို႔၊မ​

ေတြးသင္​့တာ​ေတြ ​ေတြး​ေနမိလို႔လည္​း

ဒုကၡဆိုတာမ်ိဳးၾကံဳရႏိုင္​ပါတယ္​။တကယ္​​ေတာ့

ဘဝမွာ ၾကံဳ​ေတြ႕​ေနရတဲ့ ဒုကၡအခက္အခဲ​

ဆိုတာ မိမိကိုိယ္​တိုင္​မွာ အမွား​ေတြရ​ိွလို႔အမွန္​​

ေတြျပင္​ရမယ္​လို႔ ေျပာဆို​ေနသ​ေယာင္​​ပင္​။
image
Photo Credit###Google Photo
MSU-035
@htoohan

Sort:  

အမွားေတြရိွရင္ေတာ့ အမွန္ေတြျပင္ရမွာပါ။ ဒါမွလဲ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမွာပါ။

ဟုတ္​

NICE POST BRO

Thanks bro

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19073.26
ETH 1336.10
USDT 1.00
SBD 2.55