အလိမၼာ စာမွာရိွ

in #esteem4 years ago (edited)

အလိမၼာကြယ္​ စာမွာရိွလို႔

စာ​ေပခ်စ္​ဖို႔ လိုပါတယ္​။

သားသားမီးမီး လိမၼာၾကဖို႔

စာ​ေတြမ်ားမ်ား ဖတ္​ပါကြယ္​။

စာအုပ္​စာ​ေပ လူ႔မိတ္​​ေဆြမို႔

အျမဲ​ေပါင္​း​ေဖာ္​ ​ေလးစားကြယ္​။

စာ​ေပမွတ္​ကာ ပညာတတ္​လို႔

ဘဝအလင္​း ထြန္​း​ေစတယ္​။

ဘဝတန္​​ေဆာင္​ ဂုဏ္​ရည္​​ေျပာင္​လို႔

လူ​ေတာ္​လူ​ေကာင္​း ျဖစ္​​ေစမယ္​။
image
Photo Credit###Facebook Photo

MSU-035
@htoohan

Sort:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @htoohan.

Why do we fall..?

So that we can learn to pick ourselves up.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19083.37
ETH 1328.41
USDT 1.00
SBD 2.48