ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလ့လာပါ

in esteem •  6 months ago

သင့္မွာ အဆင္မေျပမႈေတြ ရွိေနႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ေက်ာ္လႊားၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ သင္ရဲ႕ အနီးဆံုး ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလ့လာၿပီး လုိအပ္ခ်က္ကို ရွာေဖြဖို႔ လိုပါတယ္။ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္၊ သင့္ေဆြမ်ဳိးေတြနဲ႔ သင့္အလုပ္ဝန္းက်င္ကို နားလည္ေအာင္ ေလ့လာၿပီး ဘာလုပ္သင့္တယ္ဆုိတာ ခ်ေရးပါ။ အဲဒီထဲက အေကာင္းဆံုးျဖစ္မယ့္ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျပဳလုပ္ပါ။အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေတြးမ်ားကို ေတြးပါတစ္စံုတစ္ေယာက္ေၾကာင့္ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ခုခုေသာ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ သင့္ကိုယ္သင္ ယံုၾကည္မႈ မရွိသလုိ ခံစားေနရပါသလား။ သင္ရဲ႕ အေကာင္းျမင္စိတ္၊ လုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ဆြဲေဆာင္ပါကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းကို မေမ့ပါႏွင့္ တစ္ခ်ိန္က သင္အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မပစ္လုိက္ပါနဲ႔။ အဆုိးဆံုး အေျခအေနတစ္ခု ေရာက္ေနခဲ့ရင္ေတာင္ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ပါတယ္။ အသက္ကို ဝဝ႐ွဴၿပီး သင့္ပံုစံက ေနာက္ထပ္ ေျခလွမ္းအသစ္ တစ္ခလွမ္းဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနပါေစ။ ေလ့က်င့္ခန္း အနည္းငယ္လုပ္ပါေလ့က်င့္ခန္း အနည္းငယ္ လုပ္တာက စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္က ထြက္ရွိတဲ့ ေဟာ္မုန္းေတြကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ သင့္ေတာ္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းက ပံုမွန္ လုပ္ေပးတာက ခႏၶာကိုယ္က စိတ္ဖိစီးမႈ ကင္းေဝးေစၿပီး လန္းဆန္းေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကိုယ္ကိုယ့္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈပါ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။မိသားစုအတြက္ အခ်ိန္ေပးပါသင္ဟာ သင့္မိဘ၊ သင့္မိသားစု၊ သင့္ေဆြမ်ဳိးနဲ႔ သင့္သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ခ်ိန္းၿပီး စကားေျပာတာ၊ မုန္႔အတူစားတာမ်ဳိးေတြ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ခ်စ္ခင္သူေတြနဲ႔ အတူေနထိုင္တာက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈကို ပိုေစပါတယ္။ဖိစီးမႈကို ေမာင္းထုတ္ပါသင့္ကို စိတ္ဖိစီးမႈ ျဖစ္ေစတဲ့အရာက ဘာလဲဆုိတာ သိေအာင္ အရင္လုပ္ပါ။ ဒီထက္ပိုၿပီး လက္ခံမထားပါနဲ႔။ သင့္စိတ္ထဲမွာပါ မက်န္ရေအာင္ ေမာင္းထုတ္လိုက္ပါ။ ဖိစီးမႈ ကင္းကင္းနဲ႔ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ အခ်ိန္နဲ႔ အလုပ္ကို ညီမွ်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တာေၾကာင့္ ကိုယ္ကိုယ့္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈကို တုိးပြားေစပါတယ္အသစ္မ်ားကို ေလ့လာပါဝါသနာပါရာ ေနာက္ထပ္ အသစ္တစ္ခုကို ေလ့လာပါ။ အသစ္အဆန္း တစ္ခုကို ေလ့လာတာက သင့္ဦးေႏွာက္နဲ႔ စိတ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး အာဟာရ ေပးစြမ္းတာပါ။ သစ္လြင္တဲ့ အေတြးအေခၚေတြကို ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္ႏုိင္ၿပီး အသစ္အသစ္ေတြ နားလည္ သိရွိလာတာေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ ပိုေစပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈကို ျပန္ေတြးပါသင္ရဲ႕ အတိတ္မွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရွိခဲ့မွာပါ။ မၾကာခဏ ျပန္ေတြးေပးပါ။ အခက္အခဲ တစ္စံုတစ္ခုနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕လာတဲ့ အခါမ်ဳိးမွာ အရင္က ေက်ာ္လႊားႏုိင္ခဲ့တာပဲ ဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးကို ျပန္ေတြးတာေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုေစၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ဖုန္းေခၚပါသူငယ္ခ်င္းကို ဖုန္းေခၚၿပီး ခဏတာ စကားေျပာပါ။ သင္ရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို ေျပာျပၿပီး ရင္ဖြင့္တာ၊ အႀကံဉာဏ္ ယူတာေတြ ျပဳလုပ္ပါ။ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ အားေပးမႈနဲ႔ အႀကံဉာဏ္ ေပးမႈေတြက သင့္ကိုယ္သင္ ယံုၾကည္မႈ ပိုေစပါတယ္ဦးေႏွာက္ကို အစာေကၽြးပါေတးဂီတသံကို နားေထာင္တာ၊ စာအုပ္ဖတ္တာေတြက သင့္စိတ္ကို အာဟာရ ျဖစ္ေစပါတယ္။ သီခ်င္းနားေထာင္တာ၊ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္တာေတြက ခံစားမႈကို ျဖစ္ေပၚေစတာေၾကာင့္ သင့္စိတ္အတြက္ အာဟာရ မျဖစ္ေစပါဘူး။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!