Karlanar

in #esteem6 years ago

5 วิธีที่การเรียนรู้ภาษาใหม่สามารถช่วยอนาคตอนาคตของคุณได้

การสื่อสารเป็นสกุลเงินที่แท้จริงของโลกซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้วงล้อโลกาภิวัตน์ล้วนอยู่ในโลกที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นของเรา

การเรียนรู้ภาษาใหม่สามารถ (ตัวอักษร) เปิดโลกใหม่ของโอกาสทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม

แต่สิ่งที่เกี่ยวกับอาชีพของคุณ - สามารถเรียนรู้ภาษาใหม่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับความสำเร็จและให้ประโยชน์มากกว่าการแข่งขัน?

คำตอบคือคำตอบ "ใช่"

นี่เป็น 5 เหตุผลที่ยอดเยี่ยมว่าทำไมการเรียนรู้ภาษาใหม่จึงช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานของคุณ:

ค้นพบโอกาสใหม่ ๆ
image
จากการขายและการตลาดไปจนถึงการท่องเที่ยวจากธนาคารไปจนถึงกฎหมายและจากงานของรัฐบาลไปสู่การเรียนการสอนงานล่ามและนักแปลกำลังเพิ่มขึ้นในขณะนี้และคุณจะได้รับความรู้ด้านภาษาที่ดีที่สุด

สร้างรายได้มากขึ้น

จากการวิจัยจาก บริษัท จัดหางาน London London ที่พูดภาษาต่างประเทศสามารถเพิ่มรายได้ของคุณได้มากถึง 15% ภาษาที่คุณพูดมากขึ้นและคุณพูดได้ดียิ่งเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นเท่านั้น .

ปรับปรุงแนวโน้มการจ้างงานของคุณ

หอการค้าอังกฤษเพิ่งรายงานว่า 60% ของ บริษัท ที่ต้องการทำธุรกิจในต่างประเทศจะถูกคุมขังเนื่องจากอุปสรรคด้านภาษาหากคุณเป็นคนที่มีทักษะด้านภาษาพิเศษเหล่านี้คุณสามารถลุกขึ้นเหนือแพ็คได้

เป็นพนักงานที่ดีกว่า

การเรียนรู้ภาษาอื่นแสดงให้เห็นถึงความอยากรู้ต่อวัฒนธรรมอื่น ๆ จิตใจที่เปิดกว้างและมีระเบียบวินัยทางจิต - ทักษะที่มีคุณค่าทั้งหมดซึ่งนายจ้างมองหาโดยเฉพาะผู้ที่มีความสนใจในต่างประเทศเมื่อคุณเริ่มเรียนรู้คำและไวยากรณ์ของภาษาอื่นคุณก็จะได้รับทราบ เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เชื่อมต่อกันหลายนายจ้างกำลังหาคนที่มีความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมหลายคนเชื่อว่าทักษะเหล่านี้ช่วยให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กับตัวเองแม้จะพูดภาษาอังกฤษก็ตาม

ก้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น

ในวันนี้และอายุสิ่งที่ช่วยให้คุณสามารถแข่งขันจะช่วยในการปรับปรุงโอกาสของคุณบ่อยครั้งภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งที่แยกผู้สมัครที่แข่งขันกันในจุดเดียวกัน - โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากธุรกิจของคุณมีผลประโยชน์จากต่างประเทศประสบการณ์ในการทำความเข้าใจวัฒนธรรมอื่น ๆ ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์อีกครั้งหนึ่งด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่ง แม้กระทั่งการเข้าใจพื้นฐานของภาษาอื่น ๆ สามารถเปิดประตูให้กับคุณได้ แต่คุณสามารถพูดได้ดียิ่งขึ้นโอกาสในการทำงานของคุณจะดีขึ้นบ่อยครั้งที่สามารถนำไปสู่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมกับแนวโน้มที่ดีขึ้นและแนวโน้มที่ดีขึ้น

Lex Baker, Franchise ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการและบริหารแฟรนไชส์ของ WSE ได้ทำงานให้กับ WSE มานานกว่าสองทศวรรษแล้วและได้เห็นผลกระทบจากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีต่อชีวิตของผู้คนโดยขณะนี้เขากำลังมุ่งเน้นการนำแนวคิด WSE ไปสู่การสร้างตลาดใหม่ผ่านทางการสร้างและพิสูจน์ หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะได้รับการพิจารณาโอกาสแฟรนไชส์ระดับโลกให้ติดต่อ Lex Baker,

Sort:  

Congratulations @flowernice! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 51614.31
ETH 3020.79
USDT 1.00
SBD 4.19