Carlanar

in #esteem6 years ago

Kungani Kufanele Ufunde IsiNgisi Nathi? Izifundo zethu zesiNgisiIziphakamiso zokufunda ze-EnglishIzizindawoUkuqashwa kwamakhasimende

IbhulogiQhumana

Vala

Sesha

Ufunani?

Sesha

FAQsQhumana nathi

Indlela Yokufundisa Izandiso Zokuvama NgesiNgisi

09/04/2018 NguMary Milne

26

560

Izandiso ziyingxenye ebalulekile yolwimi ngoba ziveza ukuthi isenzo (isenzi) senziwe. Uma sifuna ukuchaza ukuthi isenzo senziwa kaningi kangakanani, sidinga ukusebenzisa izandiso zemvamisa. Kodwa ufundisa kanjani abafundi bakho lokhu? Funda ukuze uthole amathiphu ethu phezulu nezibonelo!

Ziyini izithasiselo zokuvama?

I-adverb yemvamisa ichaza ukuthi kwenzeka kanjani isenzo kaningi. Kunezandiso eziyisithupha eziyinhloko zemvamisa esiyisebenzisa ngesiNgisi: njalo, ngokuvamile (noma evamile), kaningi, ngezinye izikhathi, okungajwayelekile, futhi akakaze.

Uvame kanjani ukwethula noma ukufaka lezi zinto kubafundi bakho? Yimaphi okuthola ukuthi abafundi bakho bavame ukulwa nabo? Indlela enhle yokuchaza umehluko kumvamisa usebenzisa% njengoba ubona esithombeni esingezansi.

Zihlukile ezingeni lezimvamisa, njengoba ungabona ngezansi.

Singabuye sisebenzise 'okungajwayelekile' njengokunye okungafani 'nokungajwayelekile', kodwa akuvamile kakhulu ngesiNgisi zanamuhla.

Indlela yokufundisa izandiso zokuvama

Ngithola kubalulekile ukukhombisa abafundi itafula elingenhla, ukuze babone isikhundla esivame kakhulu sezandiso zemvamisa phakathi kwesihloko nesenzo. Nazi ezinye izibonelo engizijwayele ukusebenzisa ngazo:

USara uhlale ephuma ngoMgqibelo kusihlwa.Isoka likaJane livame ukugijima bese ligibela edolobheni. Ben no-Emma bavame ukudla ndawonye kwasemini ndawonye. Ebusika uSara ngezinye izikhathi uya eS Skiing eFrance. UJames noStefen bavame ukuya e-cinema ehlobo ngoba bakhetha ukuhlala ngaphandle.Njengoba uMarta ematasa kakhulu akaphindeli ekhaya evela emsebenzini ngaphambi kwe-7

Ingabe kukhona imisho yezibonelo ozisebenzisayo ozizwayo usiza abafundi ukuba baqonde okushiwo kangcono kunabangenhla?

Uma abafundi sebeyiqonde lokhu kumele sizethule ngaphandle kwale mithetho-isenzo 'sokuba'. Ngemisho esebenzisa isenzo 'sokuba', isichazamagama semvamisa siza ngemuva kwesenzo. Ngokwesibonelo:

Kuhlale kunabantu abaningi edolobheni ngoMgqibelo kusihlwa.Kunzima ukuthola indawo yokupaka.Kodwa abangane bethu abakaze babe nesikhathi ngakho akunandaba uma sesiphelile.

Njengoba kunjalo njalo ngesiNgisi, kunokuhlukahluka kulo mthetho. Isibonelo, kungenzeka ukubeka izandiso 'ngezinye izikhathi' futhi 'ngokuvamile' ekuqaleni komusho:

Ngezinye izikhathi wenza umsebenzi wakhe wesikole nabangani.Kuvamile bafundela bona.

Kulula ukukhuthaza abafundi ukuba balandele umthetho wokubeka zonke izandiso zemvamisa phakathi kwesihloko nesenzo. Mane ukhumbule ukubakhumbuza isenzo esithi 'ukuba' sihluke futhi ufake isaziso emva kwalo.

Uvame ukuhlolisisa kanjani lokhu njengoba ngezinye izikhathi kungadideka !?

Ifomu Lokubuza

Ukuze senze imibuzo mayelana nemvamisa, sivame ukusebenzisa 'Kanjani ...?'. Ngokwesibonelo:

Uvame ukubuka amafilimu kaningi kangakanani? Udlala kangaki i-tennis? Izitimela zifika kangaki isikhathi sekwephuzile?

Kodwa kungenzeka futhi ukubuza imibuzo ngokumane nje ngesilengiso semvamisa. Ngokwesibonelo:

Ingabe uvame ukuza lapha? Ingabe uhlale esebenza kanzima? Ingabe bayakhokhela ngesikhathi? ('Noma nini' kunokuthi 'akakaze' ngemibuzo)

Izandiso Zokuvama Ngezenzi Zomodemu namaVi Asizayo

Okulandelayo sidinga ukukhumbuza abafundi ukuthi kunesenzo esiyingqayizivele emshweni, sibeka isithasiselo semvamisa ngemuva kwayo nangaphambi kwesenzo esiyinhloko. Ngokwesibonelo:

Kumelwe uhlale uzama konke okusemandleni akho.Singahlala sithola isihlalo esiqeqeshini sethu.Akufanele nanini sibe namahlaya kumakhasimende.
image
Umthetho ofanayo usebenza ngesenzo esiwusizo - isisho semvamisa siya phakathi kwesenzo esiwusizo nesenzo esiyinhloko. Ngokwesibonelo:

Angikaze ngivakashele iTurkey. Uhlala ethatha izinto edeskini yami. Kuyinto ecasulayo ngempela.Ungavamile ukufika isikhathi sekwephuzile emsebenzini kuze kube yileli.

Uvame ukuchazela kanjani lokhu abafundi bakho?

Yimiphi imisebenzi oyithandayo ukuyenza nabafundi ukuze bafunde ukusebenzisa imibuzo mayelana nemvamisa?

Ngivame ukuthatha abafundi bami ukuba babhale imibuzo embalwa bese behamba bezungeza igumbi bexubana futhi bebuza / baphendana- nansi izibonelo ezithile:

Yini ovame ukuyenza ngoMgqibelo ebusuku? Ubona kangaki umngane wakho omkhulu? Uye waya emidlalo yaseshashalazini? Udlala imidlalo kaningi kangakanani noma uya ejimini? Uke ubuke amafilimu noma izinhlelo ze-TV ngesiNgisi? isikhathi ovame ukulala ngaso sonke isikhathi? Udla kaningi kangakanani esitolo sokudlela? Ngabe ngezinye izikhathi uyephuze emsebenzini noma esikoleni?

Sitshele ukuthi yini ovame ukuyenza nokuthi yini esebenza kahle kuwe! Sicela wabelane ngamathiphu akho nokuhlangenwe nakho esigabeni samazwana ngezansi!

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 5.25 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.05
Server time: 16:53:17
Account Level: 0
Total XP: 77.90/100.00
Total Photos: 15
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.14
JST 0.035
BTC 62943.02
ETH 3476.93
USDT 1.00
SBD 4.33