Aleman sa

in #esteem5 years ago

Sa pamamagitan ng musika, ang "One Life" ay nagpasimula ng pagbabago sa tunog para sa quartet, dahil ang subaybayan ay kinuha ang banda sa karagdagang sa kontemporaryong dance-pop at electropop genre na nakararami na nauugnay sa pagpapakilala ng Welcome sa Dancealbum. Ang natanggap ng mga kritiko, na pinuri sa musical development ng grupo, ito ay premiered live sa isang konsyerto sa St. Pölten, Austria noong Hulyo 3, 2009 at sa kalaunan ay inilabas bilang nangungunang solong album sa CD maxi single at bilang digital download noong Agosto 21, 2009 sa Europa na nagsasalita ng Aleman.

Ang "One Life" debuted sa numero labinlimang sa Aleman Singles Tsart, ginagawa itong ika-labintatlong band sa bandang itaas na dalaw na entry doon, at numero ng dalawampu't-siyam sa Ö3 Austria Top 40. Habang ito ay ganap na nabigo upang tsart sa Switzerland, ang kanta ay naging band ng unang nangungunang solong upang makaligtaan ang nangungunang limang pambansang tsart. Ang tanging solong paglabas mula sa Welcome to the Dance, ito ang huling nag-iisang nagtatampok sa founding member na si Benaissa na umalis sa grupo noong Setyembre 2010 kasunod ng kanyang suspendido na pangungusap. image

Sort:  

Worship pagoda

Get your post resteemed over 90000+ followers and get upto $21+ SBD value Upvote.
Your post will skyrocket and give you maximum exposer.

<< Our Pakages >>

1. Send $1 SBD or STEEM to steempowerup - Also please put ur post url on the memo - Post will be resteemed to 30000+ Followers - Get 1 Upvotes With at-last $2.5+ SBD value.

2. Send $3 SBD or STEEM to steempowerup- Also please put ur post url on the memo - Post will be resteemed to 60000+ Followers - Get 1 Upvotes With at-last $6.5+ SBD value.

3. Send $6 SBD or STEEM to steempowerup - Also please put ur post url on the memo - Post will be resteemed to 90000+ Followers - Get 1 Upvotes With at-last $12.6+ SBD value.

4. Send $10 SBD or STEEM to steempowerup- Also please put ur post url on the memo - Post will be resteemed to 90000+ Followers - Get 1 Upvotes With at-last $21+ SBD value.

GET FREE 1000 FOLLOWERS AND 30 UPVOTES - Just To Test Our Service Quality

GOTO SITE: www.steempostupper.win

I am not interested in this post

World of Photography
>Visit the website<

Thank you for participating in #smartphonephotography

You have earned 5.05 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.01
Server time: 10:48:58
Account Level: 0
Total XP: 40.65/100.00
Total Photos: 8
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

This post has received a 23.81% upvote from @sureshot thanks to: @min2thant!

@sureshot is part of the @fivestargroup movement in collaboration with @block-buster Witness.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.026
BTC 27204.60
ETH 1902.70
USDT 1.00
SBD 2.26