3900 yerlesimci daha( israil yasak yapılanma)

in #esteem6 years ago

İsrail, uluslararası tepkilere ve Birleşmiş Milletler kararına rağmen işgal altındaki Batı Şeriai topraklarına yeni yerleşim planı hazırladı. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Batı Şeria'da 3 bin 900 konutluk yeni bir Yahudi yerleşimi inşaatı için gelecek hafta onay alınmaya çalışılacağını söyledi.

Sort:  

Arkadaş Dünya'yı karşırtırıyor bu adamlar..

Congratulations @bibakipcikcam! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your Board of Honor.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last announcement from @steemitboard!

Do you like SteemitBoard's project? Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.029
BTC 64689.27
ETH 3135.60
USDT 1.00
SBD 2.56