ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔စိတ္ကဇိမ္ခံတယ္

in #esteem6 years ago

image

`ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔စိတ္ကဇိမ္ခံတယ္ ´

အစ္မေျပာတဲ့စကားေလးကိုစဥ္းစားမိၿပီးအရမ္းႀကိဳက္လို႔

ဟုတ္တယ္ .... ဇိမ္ခံေနတဲ့စိတ္ေတြရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုမ်ားလုပ္ရမလဲ

တခုခုကိုမ်ားေတြးမိသြားရင္ ဇိမ္ခံလို႔ကိုမပီးေတာ့တာ ေလးလံပီးေတာ့ ဖီးလ္ေတြတက္ေနတာတက္ေနတာဆိုတာ တခါတေလဆို ေလာကႀကီးကိုေတာင္ေမ့သြားသလိုမ်ိဳးဖစ္သလို

ငါအသံုးမက်လိုက္တာ ညံ့လိုက္တာ ဥေပကၡာျပဳတဲ့ စိတ္မထားတတ္လိုက္တာဆိုပီးလဲ ခနခနဖစ္မိေသးတာ

image

ဘာမွန္းကိုမသိေသးဘူးလို႔ တေယာက္ထဲစိတ္ထဲမွာရႈပ္ယွက္ခတ္
အ့ဒါလဲမေကာင္းေသးဘူးဆိုပီးဖစ္ျပန္ေရာ
ဪ ငါသတိေလးနဲ႔ကပ္ပီးေနမွပါေလ
တခ်ိဳ႕တခ်ိဳ႕ေသာအရာေတြကငါ့အတြက္ဘာမွမဟုတ္ပါဘူးေလဆိုပီး ဖစ္ျပန္ေရာ
တည္ၿငိမ္မႈကိုမရွိတာ

ဒါေပမဲ့ အစ္မေရးတဲ့စာေလးေတြဖတ္မိျပန္ေတာ့လဲ ေအးခ်မ္းမႈေလးေတြရၿပီး သတိကပ္ျပန္ေရာ
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ အစ္မ စိတ္ခြန္အားတခုဖစ္ေစလို႔ အၿမဲစာေလးေတြဖတ္ၿပီး မွတ္သားဖစ္ပါတယ္ တခါတေလ သတိမကပ္ရင္ လုပ္ခ်င္တာလုပ္ၿပီး ခံစားမိေနတာ။

photo : facebook

image

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.041
BTC 67119.36
ETH 3214.85
USDT 1.00
SBD 4.40