नंतरचे फळ हे

in #esteem3 years ago

बियाणे विशेषत: असंपृक्त चरबीमध्ये जास्त असतात आणि ते कमी प्रमाणात असतात, हे आरोग्यदायी अन्न मानले जातात, तथापि सर्व बियाणे खाद्यतेने नाहीत. मोठे बीम, जसे की लिंबू, ज्यात घोकणे खोकले जातात, तर चेरी आणि सफरचंदांपासूनचे बियाणे सायनाईड असते मोठ्या प्रमाणात वापरल्यासच विषारी असणे.
image
फळांमधे पिकवलेल्या अंडाशयात पिकवल्या जातात ज्यामध्ये बीजांचा समावेश असतो. बर्याच रोपाचे व प्राण्यांचे पुनरुत्पादन यासारख्या साधनांनी केले आहे की, नंतरचे एक आकर्षक खाद्य स्रोत आहे, कारण फळे खाणार्या प्राण्यांचे बियाणे काही अंतरावर उगवतात. म्हणून, बहुतेक संस्कृतींच्या आहारात एक लक्षणीय भाग बनला आहे. काही वनस्पतियुक्त फळे, जसे की टोमॅटो, भोपळे आणि अंडे चारा, भाज्या म्हणून खाल्ल्या जातात. (अधिक माहितीसाठी, फळे पाहा.)

भाजीपाला हा दुस-या प्रकारचा वनस्पती पदार्थ आहे जे सामान्यतः अन्न म्हणून खाल्ले जाते. यात मुळ भाज्या (बटाटे आणि गाजर), बल्ब (कांदा कुटुंब), लीफ भाजणे (पालक आणि कोशिंबिरीसाठी वापरण्यात येणारा एक पाला व त्याचे झाड

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 5.05 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.01
Server time: 10:03:38
Account Level: 0
Total XP: 15.15/100.00
Total Photos: 3
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Congratulations @aungpu! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.06
JST 0.044
BTC 37994.41
ETH 2242.06
USDT 1.00
SBD 6.60