နွားမ

in #esteem6 years ago

ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်ခုကြိမ်တစ်နေ့လျှင်နို့ပေးသည်အဖြစ်နွားသည်ငါတို့အဘို့မိခင်တစ်ဦးကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုကျနှင့်၎င်း၏ကျန်းမာအာဟာရနို့မှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအဟာရဖြည်။ ဒါဟာကမ္ဘာ၏နီးပါးတိုင်းဒေသများတွင်တွေ့ရှိရသည်။ လူတိုင်းနီးပါးနေ့စဉ်လတ်ဆတ်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာနို့ရဖို့အိမ်မှာနွားမစောင့်ရှောက်။ ဒါဟာအလွန်အရေးကြီးပြီးအသုံးဝင်သောပြည်တွင်းတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပါသည်။
နွားအဘယ်သူကိုတစ်ဦးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တိရိစ္ဆာန် (နို့, ghee, dahi, Co-နောက်ချေးနှင့် Gau-mutra လိုမျိုး) တိုင်းထုတ်ကုန်သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်အသုံးဝင်သောအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်။

image
Google

co-မစင်အပင်, လူ့သတ္တဝါနှင့်အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ဒါဟာသန့်ရှင်းခြင်းနှင့်ဟိန္ဒူဘာသာကိုအများအပြား pooja နှင့်ကတ်စဉ်အတွင်းအသုံးပြုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်။ သူမသည်ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်နေရာတည်းမှာအစာစားခြင်းအစားတင်သွင်းအစိမ်းရောင်မြက်ကိုစားကျက်များကိုအသုံးပြုသည်။
Gau mutra အများအပြားရောဂါများကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရတဲ့သူများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။

သူမသည်အစိမ်းရောင်မြက်, အစေ့, အစားအစာ, မြက်ပင်, အစာကျွေးခြင်းနှင့်အခြားသောအရာတို့ကိုစားသည်။ သူမသည်နှုတ်၌သူမ၏အစားအသောက်ကောင်းစွာ chews ပြီးတော့မျို။ သူမ၏ကလေးသည်ချွေတာသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်နေချိန်မှာသူမကတစ်ဦးကာကွယ်ရေးကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုအဖြစ်ကြီးမားသောဦးချိုတဦး pair တစုံရှိပါတယ်။
တစ်ချိန်ချိန်မှာသူမကိုမြေသူမ၏ဦးချိုအပြိုင်အောင်အားဖြင့်လူအပေါ်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သူမသည်သူမ၏ဝမ်း၌ 12 လအတွင်းအဘို့သူ့ကိုအာဟာရပြီးနောက်ကောင်းတဲ့နွားသငယ်ကိုမွေးဖွားပေးသည်။ သူမသည်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့သောနွားသို့မဟုတ်နောက်တဖန်နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်နို့ပေးခြင်းစတင်သည်သူကိုမြေသြဇာကောင်းသောအမျိုးသမီးနွားမမှဖွားမြင်ပေးသည်။ ဟိန္ဒူလူမျိုး, လယ်ကွင်းလယ်ထွန်လှည်းဆွဲအများအပြားအိမ်ထောင်စုများတွင်မိုးသည်းထန်စွာဝန်ဆွဲဘို့နွားကိုသုံးပါ။ သူတို့လယ်ကိုကျင့်သောအကျင့်အတွက်ကူညီဖို့အဖြစ်နွားကိုလယ်သမားများအတွက်အစစ်အမှန်ဥစ္စာဓနအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်။

image
Google

ကျနော်တို့ကအမြဲနွားမလေးစားခြင်းနှင့်သူမ၏ရန်အလွန်ကြင်နာဖြစ်လိမ့်မည်။ နွားလူသတ်မှုဟိန္ဒူဘာသာတရားအတွက်အလွန်ကြီးမားသောအပြစ်တရားအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်။ နိုင်ငံအများအပြားမှာတော့နွားမသတ်ခြင်းကိုလည်းပိတ်ပင်ပြီးပါပြီ။ အိန္ဒိယကလူနွားကိုးကွယ်အများအပြားသည်သန့်ရှင်းသောအခါသမယမှာ၎င်း၏ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုပါ။ ၎င်း၏နွားမ-နောက်ချေးရာသီအလိုက်သီးနှံများပိုမိုကောင်းမွန်ကြီးထွားမှုအတွက်မွေးဖွားအဆင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်လယ်ပြင်၌အလွန်ကောင်းသောဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ သေသောနောက်, နွားအရေပြားကိုစသည်တို့ကိုဖိနပ်, အိတ်, ပိုက်ဆံအိတ်, စသည်တို့နှင့်ဖြီးလုပ်အရိုး, ခလုတ်, ဓါးလက်ကိုင်ကဲ့သို့သားရေအမှုအရာဖြစ်စေအသုံးပြုသည်

Sort:  

SteemitPanel

Congratulations ! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

HB.pngYou published your @FirstPost
HB.pngYou made your @FirstVote
HB.pngYou got a @FirstVote

Click on any badge to view your own Board of Honor on @Steemitpanel.
For more information about SteemitPanel, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by auelork from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

ႏြားႀကီးက ကားစီး​ေနတယ္​

ကားသံုးစီးနဲ႔ႏြားမႀကီးပါလား

ႏြား​ေတြလည္​း သနားစရာ​ေကာင္​းတယ္​

မိုက္​တယ္​

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.031
BTC 68870.08
ETH 3734.86
USDT 1.00
SBD 3.73