လူငယ် ၂

in #esteem6 years ago

လူငယ်တစ်ဦးလူမြိုးတစျမြိုး၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လုံ့လရှိသူ, ခဲယဉ်းစပ်စုနှင့်အလုပ်လုပ်လူငယ်ရှိပြီးသူတို့ကိုအလုပ်လုပ်နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခိုင်ခံ့အခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်ကြီးထွားဖို့လုံလောက်သောအခွင့်အလမ်းပေးနိုင်သောလူမြိုးတစျမြိုး။

image
photo google

အိန္ဒိယလူငယ်

အိန္ဒိယလူဦးရေရဲ့တစ်ဝှမ်း 65% လူငယ်ပါဝင်ပါသည်။ ထိုလူမြိုးဂုဏ်ယူဖန်ဆင်းတော်မူပြီလုသောငါတို့နိုင်ငံအတွင်းရှိမြောက်မြားစွာပါရမီနှင့်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေလူငယ်ရှိခဲ့သည်။ အိန္ဒိယတွင်ထိုလူငယ်မျိုးဆက်အသစ်သောအရာသင်ယူခြင်းအပေါ်စိတ်အားထက်သန်ခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်သည်။ ဒါဟာသိပ္ပံ, နည်းပညာသို့မဟုတ်အားကစား၏လယ်ပြင်တွင် Be - ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံ၏လူငယ်တိုင်းလယ်ပြင်၌မီနိုင်တဲ့။

လူငယ်အားပေးပါမှအဘယ်ကြောင့်နည်း

တိုင်းပြည်၏လူငယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုလိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိအဘယ်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဖြစ်ပါသည်:

သူတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြီးထွားမှုအတွက်အသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမှီကူညီဖို့ရန်။
သူတို့အကျိုးစီးပွားစူးစမ်းကူညီဖို့ရန်။
သူတို့ရဲ့ဝှက်ထားအလားအလာထုတ်ဆောင်ကြဉ်းရန်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းပြဿနာတွေအကြောင်းကိုသူတို့ကို sensitize ဖို့နဲ့သူတို့ကအတူတူပင်ချေမှုန်းဆီသို့ဦးတည်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်မည်သို့သူတို့ကိုပညာပေးရန်။
တိုင်းပြည်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးတို့ပိုင်ဆိုင်လူငယ်အကြားလဲလှယ် enable ရန်။
အိန္ဒိယတွင်လူငယ်၏လုပ်ပိုင်ခွင့်

အိန္ဒိယအစိုးရသည်လည်းလူငယ်ဦးဆောင်တဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးမှာရည်ရွယ်သည်။ လူငယ်အစားကိုလက်ခံရရှိအဆုံးမှာဖြစ်ခြင်းထက်တိုင်းပြည်တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တက်ကြွစွာအခန်းကဏ္ဍရပါမည်။ ထိုလုလင်သည်စိတ်ထဲတွင်အားပေးနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်နိုင်ဖို့အတွက်တိုင်းပြည်အစိုးရကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လူငယ်ပေါ်လစီတွေစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတစ်ဖွဲ့လုံးကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံခိုင်မာအောင်အလှည့်အကူအညီအတွက်လိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အတွက်လူငယ်၏အလားအလာ channelizing ရည်ရွယ်သည်။

အများအပြားကပညာရေးအစီအစဉ်များကိုလည်းနိုင်ငံတွင်းရှိတိုင်းကလေးကပညာရေးရရှိသွားတဲ့ကြောင်းသေချာစေရန်စတင်ပါပြီ။ အိန္ဒိယအစိုးရသည်ကျား, မခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုလုပ်မပေးပါဘူး။ တိုင်းပြည်အတွင်းမိန်းကလေးများလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူအစိုးရ Beti Bachao, Beti Padhao program ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

လူငယ်ရေးရာဦးစီးဌာနကိုလည်းလူငယ်များ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ပတ်သက်သည်။ ဒါဟာတိုင်းပြည်အတွက်ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အသွေးတွေနှင့်လူငယ်၏အခြားကျွမ်းကျင်မှုတိုးမြှင့်မှုအတွက်အများအပြားအစပျိုးစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။

အခါနိုင်ငံ၏လူငယ်အမျိုးသားတို့ကိုဆက်ဆက်ကြီးထွားခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအသိအမှတ်ပြုခံရကြလိမ့်မည်မယ်လို့သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အလားအလာများပြည့်စုံအသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေမည်။

image
photo google

ကောက်ချက်

၎င်း၏လူငယ်အာရုံစိုက်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအစပျိုးနှင့်အစီအစဉ်များလမ်းဖြင့်သူတို့ကိုအာဏာသောလူမျိုးကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အတွက်ရွေ့လျားနေသည်။ အိန္ဒိယခိုင်မာတဲ့နှင့်အသိဉာဏ်လူငယ်တည်ဆောက်ခြင်းဆီသို့ဦးတည်လုပ်ဆောင်နေသည်။ သို့သျောကြှနျုပျတို့နေဆဲသွားကြဖို့ရှည်လျားသောလမ်းရှိသည်။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by auelork from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

လူငယ္
ဒုတိယပိုင္း

အနာဂါအိမ္မက္ေတြနဲ႔လူငယ္ေတြ

အနာဂါတ္ေတြေတာက္ပလင္းလက္ေနတဲ႔ လူငယ္ေတြ

အသက္ႀကီးတဲ႔သူေတြကေတာ့ အေသေကာင္းဖို႔ပဲႀကိဳးစားေတာ့

က်ေနာ္လည္းလူငယ္တစ္ေယာက္ပါ

လူငယ္ လူရြယ္ ေပ်ာ္ရႊင္လြတ္လပ္တယ္

လူငယ္​​ေတြပဲ
ဆိုးၾကမိုက္​ၾက​ေတာ့ မလုပ္​သင္​့ပါဘူး

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 66892.89
ETH 3101.75
USDT 1.00
SBD 3.74