ဆယ္​​ေက်ာ္​သက္​​ေတြအိမ္​မကပ္​ျခင္​း

in #esteem5 years ago

ၿမီးေကာင္ေပါက္အရြယ္ျဖစ္ေကာင္းတစ္ဦးခ်င္း၏အသက္တာ၌အမ်ားဆုံးအစြန္းေရာက္ကာလျဖစ္ပါတယ္။ လူႀကီးျဖစ္ျခင္းမွငယ္စဥ္ကေလးဘဝထဲကေန စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမိဘမ်ားအေနျဖင့္ခြဲထုတ္ႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးလာျခင္း, အျပဳအမူေမာ္ဒယ္သစ္ဖြံ့ၿဖိဳးဆဲ, တဦးတည္းရဲ့ဝိေသသလကၡဏာမ်ားႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔အတြက္ရွာေဖြအဓိက႐ုဏ္းျပည့္ဝ၏။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားအဘယ္အရာကိုဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားေသာအားျဖင့္လုပ္ေပးမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ပါတီႏွင့္အတူထြက္ဆြဲထားပင္အဓိပၸာယ္ျပည့္-ေသာ္လည္းအရွိဆုံးျပည့္ႏွင့္အမၽွသူတို႔၏ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွစ္ေပါင္းမွတ္မိဖို႔ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါဟာအသက္အရြယ္, သို႔ေသာ္, ကဟန္အတိုင္းအပူအပင္ကင္းၿပီးႏွင့္ မၽွမက, ေဟာ္မုန္းဟာရီကိန္းႏွင့္ဤအသက္အရြယ္မ်ား၏စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပိုင္ထိုက္ေသာေၾကာင့္ဆယ္ေက်ာ္သက္, မၾကာခဏဒုကၡသူတို႔ကိုယ္သူတို႔ရယူပါ။ ကမၻာတဝွမ္းမိဘမ်ားသန္းေပါင္းမ်ားစြာကဒီအသက္အရြယ္မွာ၎တို႔၏ကေလးမ်ား, ပတ်ဝန်းကင်ျမွားရမူးယစ္ေဆးလုပ္ေနတာ ဒါမွမဟုတ္အရက္မေသာက္ရလိမ့္မည္ဟုစိုးရိမ္ေနၾက; မနည္းအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင္းျပႆနာတစ္ခု, တစ္ခ်ိန္တည္းမွာရွိ၏: အိမ္ကေနအေျပး။

image

ဒါေၾကာင့္တဦးတည္းရဲ့ရည်ရွယ်ရွာေဖြေရးအတြက္ပါသို႔မဟုတ္အေၾကာင္းျပခ်က္-အျဖစ္မွန္ကြဲျပားျခားနားသည္ကိုအျခားသမၽွအဘို႔, ရင္ခုန္စရာ-ထြက္ေျပးလာသူအိမ္ႏွင့္တိုင္းျပည္တစ္ဝွမ္းသို႔မဟုတ္ျပည္ပမွာလွည့္လည္ထင္ေပမယ့္။ စာရင္းမ်ားအရႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း, အိမ်ကေနလြတ္ေျမာက္တဲ့သူအထိ 2.8 သန္းဆယ္ေက်ာ္သက္လမ္းမမ်ားေပၚတြင္အသက္ရွင္ရန္ရွိသည္။ ၎တို႔အနက္ 50% ခန်႕အနည္းဆုံးတစ္ႀကိမ္မိမိတို႔၏ေနအိမ္မ်ားသို႔မဟုတ္အမိုးအကာထဲကကန္ၿပီ, သူတို႔ကဒီ၏အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားတဦးျဖစ္ျခင္းအိမ္မွာပဋိပကၡမ်ားကိုသတ္မွတ္ထားေသာ; တရားမၽွတေရးႏွင့္သက္ငယ္ျပစ္မွုကာကြယ္တားဆီးေရး၏႐ုံး၏အစီရင္ခံစာမ်ားအရသိရသည္၎တို႔၏ေနအိမ္မ်ားမွထြက္ပစ္ခ်သို႔မဟုတ္မ်က္ႏွာ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ / သို႔မဟုတ္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအလြဲသုံးစားမွုထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္, ဒါမွမဟုတ္သူတို႔အလြဲသုံးစားမွု၏ၿခိမ္းေျခာက္မွုေအာက္မွာ ရွိ. ခံစားခဲ့ရခဲ့ၾကသူလူငယ္မ်ား၏အေၾကာင္းကို 20% ။ ေယဘုယ်အားထြက္ေျပးသြားတဲ့ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ 60 ေက်ာ္% စိတ္က်ေရာဂါရွိသည္, သူတို႔ထဲကတစ္ဝက္ေက်ာင္းတြင္ျပႆနာမ်ားရွိသည္, အေၾကာင္းကို 20% ပစၥည္းဥစၥာစြဲ (အမ်ိဳးသားကို Safe Place) ကိုတီထြင္ခဲ့ၾကသည္။ ကစာရင္းဇယားကေနျမင္နိုင္ပါသည္အျဖစ္တစ္ဦးထြက္ေျပးသြားတဲ့ျဖစ္ျခင္း ကမၻာေပၚမွာ၎တို႔၏ေနရာကိုရွာေဖြေနေပမယ့္အစားတရားမမၽွတမွု, ဆင္းရဲမြဲေတမွု, အၾကမ္းဖက္မွု, ႏွင့္စိတ္က်ေရာဂါခံစားေနရအေၾကာင္းကိုေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့အိမ္မွာမေကာင္းတဲ့အရာတစ္ခုခုမ်ားေျပး (ဥပမာ, တစ္ဦးမိဘမ်ားႏွင့္အတူႀကီးမားတဲ့ရန္ပြဲ, ဒါမွမဟုတ္ၾကမ္းတမ္းန္႔သတ္ခ်က္မ်ား, ဒါေၾကာင့္အေပၚ) ေသာအခါအမ်ား၏ဟုတ္ပါတယ္, အမွုေပါင္းရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ၏ႀကီးမားေသာရာခိုင္ႏွုန္းအဘို႔, လြတ္ေျမာက္ရန္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း, အိမ္မွာသို႔မဟုတ္ေက်ာင္းမွာစနစ္တက်ကံမေကာင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကိစ္စတွင်အထူးကုကြာ ေျပးအၾကားခြဲျခားျခင္းႏွင့္နာတာရွည္ေပ်ာက္ ေဝးအေျပးတစ္ဦးတသမတ္တည္းပုံစံရွိသည္မဟုတ္, ႏွင့္မ်ားေသာအားျဖင့္ေၾကာင့္မိဘမ်ား ဖို႔အသုံးျပဳမထားဘူး။ ပိုၿပီး, မေတာ္မတရားႏွိပ္စက္သို႔မဟုတ္လက္မခံနိုင္ေသာအျပဳအမူ, (ဥပမာ, ေက်ာင္းမွာရြယ္တူခ်င္းမွ) ျဖစ္နိုင္သမၽွအရွက္, ဒါမွမဟုတ္အရွက္မ်ားအတြက္ျပစ္ဒဏ္ေရွာင္ရွားနိုင္ရန္အတြက္ေပၚေပါက္ပါတယ္။ ေဝးအေျပးနာတာရွည္၏ျဖစ္ရပ္မွာေတာ့အေျခအေနကျခားနား; မွန္မွန္အိမ္ျပန္ထံမွလြတ္ေသာဆယ္ေက်ာ္သက္သည္အျခားနည္းလမ္းမ်ား, ထိေရာက္ျဖစ္သက်သေပြမိဘမ်ား ဒါမွမဟုတ္အထဲကျပဳမူၾကဘူးလၽွင္မိမိတို႔၏အာ႐ုံကိုဆြဲ, ၎တို႔၏မိဘမ်ားၾသဇာလႊမ္းမိုးဖို႔ဒီနည္းဗ်ဴဟာကိုအသုံးျပဳၿပီးနိုင္ပါသည္။

image

ဆယ္ေက်ာ္သက္ကဲ့သို႔ေသာစာပိုဒ္တိုမ်ားအသုံးျပဳေသာအခါထိုကဲ့သို႔ေသာပုံစံ၏နိမိတ္လကၡဏာတို႔ကိုတစ္ခုမွာျဖစ္ပါသည္: "။ သင်သည်သင်လုပ်မထားဘူးဆိုရင္ငါ့ကို / ဤသို႔ျပဳေစလၽွင္, ငါေျပးၾကလိမ့္မည္" သင္လုပ္တယ္ဆိုရင္သူတို႔က "ဟုဆိုသျဖင့္လည္းသူတို႔၏မိဘမ်ားၿခိမ္းေျခာက္ေစျခင္းငွါ ငါ့ကိုကြာ အမ်ားအျပားမိဘမ်ား၏ေၾကာက္လန႔္ေတြဘာေတြရွိတယ္ဆိုတာေၾကာင္းကို သိ. ငါေျပးလိမ့္မယ္, "အဲဒီလုပ္ပါ။ ဒါကညႇိႏွိုင္းနည္းဗ်ဴဟာျဖစ္ၿပီး, မိဘမ်ားအျပည့္အဝတကယ္ေတာ့သူတို႔သတိမထားမိဘဲအထဲတြင္ထိေတြ႕ဆက္ဆံနိုင္ပါတယ္ထိုကဲ့သို႔ေသာအျပဳအမူပုံစံမ်ားမွျဖည့္တင္း, သူတို႔ကိုတားဆီးဘူး။ မိဘတစ္ဦးထိုကဲ့သို႔ေသာေငြညႇစ္ဖို႔ ၿပီးတာနဲ႔ဆယ္ေက်ာ္သက္အျမဲသူသို႔မဟုတ္သူမလိုေသာအရာကိုရဖို႔ကပိုၿပီးစတင္သုံးစြဲမည္ ထိုသို႔ေသာဆက်ဆံေရးေမာ္ဒယ္ကေလးမ်ားႏွင့္မိဘမ်ားအၾကားတိုက္ရိုက္ပြင့္လင္းဆက္သြယ္ေရး အခါ, ကေတာ့ဘူးက်န္းမာၾကားဆက္ဆံေရးမဟုတ္ပါဘူး

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by aniehmar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 22682.84
ETH 1631.88
USDT 1.00
SBD 2.64