ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္သည္အ​​ေကာင္​းဆံုး

in #esteem5 years ago

အခ်ိန္ကိုအလြတ္တန္းတစ္ဦး ကိုျဖစ္လာခဲ့သည္ကတည္းကပိုေကာင္း-အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္အကိုင္အဘယ်အေကြာင်းကိုသို႔မဟုတ္က်ယ္ျပန္႔ေဆြးေႏြးမွုမ်ားဆက္လက္ ပါၿပီ။ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၏ေထာက္ခံသူမ်ားေၾကာင့္ဝင္ေငြပိုမိုတည္ၿငိမ္ၿပီးလုံျခဳံစိတ္ခ်ရအရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟုယုံၾကည္ၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္တစ္႐ုံးထဲမွာအလုပ္လုပ္ကိုင္တစ္ဦးဝန္ထမ္းတစ္ဦးကိုအာမခံလစဥ္လစာရွိပါတယ္, ဆုေၾကးေငြအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို, အားလပ္ရက္မ်ားႏွင့္ဖ်ားနာရက္ေပါင္း ႏွင့္အျခားလူမွုေရးအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားစြာ; အလြတ္တစ္ဦး အလုပ္လူတစ္ဦးျဖစ္တယ္, ဒါေၾကာင့္သူသို႔မဟုတ္သူမတစ္ဦးခ်ိဳးယူလိုလားျခင္းရွိမရွိအျမဲသူသို႔မဟုတ္သူမ၏ျပႆနာႏွင့္တာဝန္ျဖစ္ပါသည္, ေနမေကာင္းရရွိသြားတဲ့, ဒါမွမဟုတ္ဝင္ေငြကင္းမဲ့။

image

တစ္႐ုံးလုပ္သား-ပင္အနည္းဆုံးေစ့စပ္မသက္ဆိုင္ျပဳေသာအမွုလုပ်၏ပမာဏ၏ပိုက္ဆံတအားလက္ခံေတြ႕ဆုံေသာ္လည္းတစ္ဦးအလြတ္အျဖစ္အလုပ္တစ္ရက္ခုန္ေက်ာ္သြားသကဲ့သို႔ျဖစ္ရသည္မၾကာခဏေပးေဆာင္ရတဲ့မဟုတ္ဆိုလိုသည္။ သို႔ေသာ္လြတ္ငွားရမ္းထားအလုပ္သမားမ်ား၏တစ္ဦးအတန္ငယ္လူမွုေရးအရႏွင့္ေငြေရးေၾကးေရးအားနည္းခ်က္အမ်ိဳးအစားေစေသာ္လည္း, လူေတြအႏၲရာယ္မ်ားၾကားမွ မွ႐ုံးလုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ကေနေျပာင္းလဲဘို႔ရည္ရြယ္ထားေအာင္အေကြာင်းရင်းျမားစွာရွိပါတယ်။ အဘယ္ေၾကာင့္? အလြတ္တန္းအမ်ားအျပားအခ်ိန္ျပည့္လုပ္သားမ်ားသာ၏အိပ္မက္မွာနိုင္ပါတယ္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုတစ္အေရအတြက္ကပိုင္ဆိုင္လို႔ပဲ။

အလြတ္တန္း၏ပထမဦးဆုံးႏွင့္အဓိကအက်ိဳးရွိမယ့္ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္အလုပ္လုပ္အခ်ိန္ဇယားႏွင့္အေျခအေနမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ပုံမွန္႐ုံးအလုပ္သမားအဘယ္သို႔ျပဳရပါသနည္း? သူသို႔မဟုတ္သူမႏွင့္နီးစပ္သူ 7 a.m. မွတက္ရရွိသြားတဲ့ႏွင့္ ရွစ္နာရီ, ၿပီးေတာ့အိမ္မွာျပန္သြားၾကဖို႔မေကာင္းတဲ့ရာသီဥတု, ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မွုမ်ားႏွင့္လူမ်ိဳး၏လူအစုအေဝးမွတဆင့္တစ္ဝက္ၿမိဳ႕မွတဆင့္စီးက်လာတယ္။ အေစာပိုင္းကစြန္႔ခြာရန္နည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာအခါတစ္ဦးဝန္ထမ္းရဲ့အနည္းငယ္သာသမီးေက်ာင္းမွာတစ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲသို႔မဟုတ္ကစားလ်က္ႏွင့္သူမ၏မိဘမ်ားပစၥဳပၸန္ျဖစ္လိုလားသည္) အဘယ္သူအားမၽွအနည္းငယ္သာရွိပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္, တစ္ဦးအလြတ္ေန႔တိုင္းအလုပ္လုပ္သြားၾကဖို႔ရွိသည္ပါဘူး: သူသို႔မဟုတ္သူမ၏ေနအိမ္ျဖစ္ပြားမွုအမ်ားစုအတြက္အလုပ္ခြင္ျဖစ္၏ တစ္ဦး အစက္အေျပာက္မ်ားႏွင့္သူသို႔မဟုတ္သူမ၏လက္ပ္ေတာ့ရာ၌သို႔မဟုတ္အျခားစကား, အလြတ္မယ့္အလုပ္ခြင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကနာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားေသာ "အလုပ္-မိသားစု" ခ်ိန္ခြင္လၽွာေအာင္ျမင္ရန္အလြန္ႀကီးစြာေသာလမ္းျဖစ္ပါသည္: အလုပ္မလုပ္နိုင္ၾကျဖစ္ျခင္းႏွင့္တစ္ခ်ိန္တည္းမွာတဦးတည္းရဲ့မိသားစုဝင္ေတြနီးကပ္ေနဖို႔တန္ဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာျဖစ္ပါတယ္။ အျပင္, တစ္ဦးအလြတ္မၾကာခဏတိက်တဲ့အလုပ္အခ်ိန္ဇယားရွိသည္ပါဘူး, အစားမၾကာခဏတစ္ဦးတာဝန္ျပည့္စုံရလိမ့္မည္ႀကိဳတင္ရာမွတစ္ဦးေနာက္ဆုံးေန႔, မွတပါးအျခားေသာအခ်ိန္ကန္႔သတ္ရွိပါတယ္။ အားကစားသို႔သြားဥပမာ,, ကေလးမ်ားႏွင့္အတူကစားသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမိသားစုဝင္မ်ား၏ေစာင့္ေရွာက္မွုတာ, ဒါမွမဟုတ္စိတ္ေျပေလ်ာ့: ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္အလုပ္လုပ္နာရီေငြရွာဖို႔မသာေပမယ့္အျဖစ္ေကာင္းစြာနဲ႔အျခားကိစၥရပ္မ်ားမွအာ႐ုံစိုက္နိုင္ေတာ့မည္ကပင္ပိုမိုလြယ္ကူေစပါသည္။ ဟုတ္ပါတယ္, တစ္ဦးအလြတ္အျဖစ္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေၾကာင္းမဆိုလိုလြယ္ကူတဲ့ကေပ်ာ္စရာအလုပ္ျဖစ္နိုင္သည္, ဒါေပမယ့္ဒါဟာေနဆဲအလုပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္, ကိုယ္ပိုင္ဖမ္းမိအတူျပႆနာမ်ားႏွင့္အေလးေပး-ေပမယ့္တစ္ဦးထက္ပုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကိုတစ္ဦးတစ္ဦးခ်င္းစီကိုပိုေပးသည္ ပုံမွန္အခ်ိန္ျပည့္သိမ္းပိုက္။

image

ဤခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ၏မ်က္ႏွာသာအတြက္ဒုတိယအျငင္းအခုံျဖစ္ပါသည္: အေနာက္ပိုင္းကမ္ဘာေပ်ါတွင်ကုမၸဏီအမ်ားအျပား၌, ဂႏ္ "ကိုးငါးခုဖို႔" အစီအစဥ္ေပါရာဏႏွင့္ျဖစ္လာပါကကုမၸဏီမ်ားအလုပ်သမားျမားေလ်ာ့နည္းအခ်ိန္အလုပ္လုပ္ရန္ခြင့္ျပဳေၾကာင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဆန႔္က်င္တြင္, အလုပ်သမားေန႔စဥ္အလုပ္မ်ားကိုစဥ္တိုးပြားလာစီးဆင္းမွုႏွင့္အတူကိုင္တြယ္ရန္ႀကိဳးစားေနသူတို႔၏႐ုံးခန္းမ်ားထဲမွာ overstay ဖို႔အတွက်စိတ်သေဘာထားရွိပါတယ္။ တစ္႐ုံးလုပ္သားအိမ္မွာသို႔မဟုတ္အားလပ္ရက္အေပၚ, သူသို႔မဟုတ္သူမအလုပ္အီးေမးလ္မ်ား, ဖုန္းေခၚဆိုမွုမ်ားႏွင့္အတူတရစပ္ခံရဆက္လက္ျဖစ္ပါတယ္အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားႏွင့္, တကယ္ေတာ့, ႐ုံးအလုပ်သမားရရွိနိုင္ပါလိမ့္ေမၽွာ္လင့္ရသည္။ အခ်ိန္မွာေတာင္ သူတို႔ျပင္ပမွာအလုပ္ခြင္ေႏွာင့္အယွက္လ်က္ရွိသည္ေသာ္လည္းထိုကဲ့သို႔ေသာဖုန္းေခၚဆိုမွုျပန္ၾကားျခင္းမျပဳအႏုတ္လကၡဏာတစ္ခုဝန္ထမ္းရဲ့အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသို႔မဟုတ္ဂုဏ္သတင္းကိုထိခိုက္ေစနိုင္သည္။ တစ္ဦးကအလြတ္, အျခားတစ္ဖက္တြင္, သူသို႔မဟုတ္သူမမွေလၽွာက္ထားခဲ့ပါသည္သာအလုပ္ၿပီးေျမာက္ဖို႔ရွိျခင္း, သူသို႔မဟုတ္သူမ၏ကိုယ္ပိုင္မန္ေနဂ်ာျဖစ္ပါတယ္။ သင်သည်ေပမယ့္သင့္ရဲ့အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းစြန္႔ခြာျခင္းမရွိဘဲ, သင္၏သားသမီးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္သင့္အခ်ိန္ကိုဆက္ကပ္အပ္ႏွံဖို႔ဆႏၵရွိအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးလၽွင္အလြတ္တန္းတစ္ဦးပင္ပိုေကာင္း option ကိုျဖစ္ေစျခင္းငွါ, ေယာက္်ားေကာင္းစြာအျဖစ္အသုံးဝင္ေသာဒီ option ကိုေတြ႕ပါလိမ့္မယ္။ သင္သည္သင္၏တစ္ေန႔တာဖြဲ႕စည္းပုံမွာရွိျခင္း, သို႔မဟုတ္အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပတြင္အလုပ္လုပ္ေနေသာဆန္႔က်င္ဘာမွရွိသည္မဟုတ္ၾကဘူးႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါလၽွင္ေယဘုယ်အားျဖင့္စကားေျပာ, တစ္႐ုံးအလုပ္သင္တို႔အဘို႔ျဖစ္ေတာ္မူ၏ သင်သည်, သို႔ေသာ္, အလုပ္မွတပါးအျခားအလွုပ္ရွားမွုမ်ားတြင္ေစ့စပ္လၽွင္, အလြတ္တန္းသင်သည် (EnvatoTuts +) မ်ားအတြက္ပိုေကာင္းတဲ့ေရြးခ်ယ္မွုျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဒီအနည်းလွန်းျဖစ္ျခင္း၏ထာဝရျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္မေဖာ္ျပထားျခင္း; အဲဒီမွာပညာရွင္မ်ားအျဖစ္အႀကီးအလုပ္ေနၾကသူအမ်ားအျပားအထူးကုရွိပါတယ္, ဒါေပမယ့္ေၾကာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္အမ်ားႀကီးသူတို႔ထိုက္အျဖစ္ဝင္ေငြမရၾကဘူး။ အလြတ္အမၽွ, သင္အမ်ားဆုံးဖြယ္ရွိဤျပႆနာမ်ား၏ဓာတ္ကိုလည္းႏွေျမာပါလိမ့္မည္: သင္အျမဲသင္တို႔အဘို႔အလုပ္မလုပ္ေသာအရာကိုရ။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by aniehmar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.030
BTC 22991.93
ETH 1640.07
USDT 1.00
SBD 2.67