##သူတို႔ကို....​ေက်းဇူးတင္​တယ္​##

in #esteem6 years ago (edited)

image
Credit:photo
တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြ
ကိုယ္​မ​ေခၚပါပဲ နားလည္​တယ္​ဆိုၿပီး
ဘဝထဲဝင္​လာၾကတယ္​

ကိုယ္​မႏွင္​ပါပဲ နားမလည္​ဘူးဆိုၿပီး
ဘဝထဲကျပန္​ထြက္​သြားၾကျပန္​တယ္​

ကိုယ္​မ​ေတာင္​းပဲကတိ​ေတြလည္​း
​ေပးခဲ့ၾကတယ္​

ကိုယ္​့တစ္​​ေယာက္​တည္​းကိုပဲခ်စ္​တယ္​ဆိုၿပီး
​ေမ့ခ်င္​​ေယာင္​​ေဆာင္​​ေနာက္​တစ္​​ေယာက္​နဲ႔
တြဲသြားၾကျပန္​တယ္​

အဲ့စကား​ေတြျပန္​ၾကားတိုင္​း
ခပ္​ယဲ့ယဲ့က​ေလး​ေတာ့ျပံဳးမိသား

​ေနာက္​ဆံုး​ေတာ့တကယ္​ခ်စ္​ခဲ့တဲ့သူပဲ
၀မ္​းနည္​းပက္​လက္​နဲ႔
မ်က္​ရည္​နဲ႔မ်က္​ခြက္​ျဖစ္​က်န္​ခဲ့​ေရာ

မဆိုးပါဘူး.......
ဘဝထဲဝင္​လာၿပီးျပန္​ထြက္​သြားတဲ့လူတစ္​ခ်ိဳ႕ကို
​ေက်းဇူးတင္​ပါတယ္​

ဘယ္​သူ႔ကိုမွ မက္​မက္​​ေမာ​ေမာ
သံ​ေယာဇဥ္​မထားတတ္​​ေအာင္​
သူတို႔​......သင္​​ေပးသြားတယ္​

ကိုယ္​့ကိုယ္​ကိုခ်စ္​တတ္​လာ​ေအာင္​လည္​း
သူတို႔.......သင္​​ေပးသြားတယ္​
လူတိုင္​းကိုယံုၾကည္​လို႔မရဘူးဆိုတာ
သူတို႔.....သင္​​ေပးသြားတယ္​

ဘ၀အတြက္​အ​ေရးႀကီးတာ​ေတြ
ကိုယ္​သူတို႔ဆီက​ေန သင္​ယူခြင္​့ရခဲ့လို႔
အမွန္​တကယ္​ႏွစ္​ႏွစ္​ကာကာနဲ႔
သူတို႔ကို.....​ေက်းဇူးတင္​တယ္​
ဒီ​ေလာက္​ပါပဲ....

Credit...yan yan chan

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by acid231 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67720.63
ETH 3807.97
USDT 1.00
SBD 3.68