ေၾကာက္စိတ္ကို အႏိုင္ယူပါ

in #esteem6 years ago (edited)

image
Credit:photo


သူခိုးတစ္ေကာင္ မိန္းကေလး တစ္ဦးတည္း႐ွိေနခ်ိန္
အလစ္နဲ႔ဝင္လာ ခဲ့တယ္။ အစက ခိုးမလို႔ ေကာင္မေလး
တစ္ေယာက္ထဲ လဲျမင္ေရာ ေစာ္ကားဖို႔ပါ အၾကံေပါက္လာ
ခဲ့ၿပီး ေကာင္မေလးဆီ အတင္းဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။

ေကာင္မေလးက သူခိုးလဲျမင္ေရာ ေတာ္ေတာ္ လန္႔သြားပါတယ္
သူခိုးသူ႔နားမေရာက္ခင္ ေျပးစရာ ပုန္းစရာ မ႐ွိတာနဲ႔
ငိုခ်လိုက္ၿပီး သူခိုးကို စကားစေျပာလိုက္တယ္။
ကြၽန္မကို သတ္လိုက္ပါ ကြၽန္မ မနက္ျဖန္ထိ မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။
သူခိုးက ေျခလွမ္းေတြ တံု႔သြားၿပီး ေၾကာင္သြားပါတယ္။

ဒါနဲ႔ သူခိုးက ႐ွိတာ ေတြထုတ္ေပးပါငိုမေနနဲ႔ အလကားပဲတဲ့။
ေကာင္မေလးက ျပန္ေျပာလိုက္တယ္။ ကြၽန္မက ေသရမယ့္သူ
ပါ ႐ွင့္ကို ေၾကာက္စရာမလိုပါဘူး ။ ႐ွင့္ကိုသနားမိတယ္လို႔ဆို
လိုက္ေတာ့ သူခိုးက ပိုလို႔ ေၾကာင္သြားျပန္တယ္။

ဒါနဲ႔သူခိုးက ေမးပါတယ္ ဘာလို႔သနားတာလဲ

ေကာင္မေလးက ေျပာၿပီေလ ကြၽန္မေရာဂါက
ေလထဲကေန ကူးစက္ႏိုင္လို႔ ကြၽန္မ အိမ္က
ျပစ္ထားခဲ့တာ သံုးရက္႐ွိပါၿပီ။
ကြၽန္မ ကို ဆရာဝန္ေတြနဲ႔ ျပလဲ မထူးျခားေတာ့လို႔
ကြၽန္မ မိဘေတြကို ကြၽန္မနဲ႔ေဝးရာ ထြက္သြားၿပီး
ကြၽန္မေသမွ လာသၿဂိဳလ္ဖို႔. မွာထားၿပီးပါၿပီ။
အခုကြၽန္မေနရရင္ အလြန္ဆံုး သံုးရက္ပါပဲဟု
မ်က္ရည္ တဖြဖြနဲ႔ ေျပာျပၿပီး။

အိမ္ယာေပၚသို႔ သတိလစ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ကာ
လဲွခ်လိုက္ပါသည္။ ထိုေနာက္ အသံအားနားစြင့္ေနလိုက္ေတာ့
အခန္းတံခါးပိတ္သံနဲ႔အတူ ထြက္ေျပးသြားေသာေျခသံအား
ၾကားမိေတာ့မွ ျပတင္းေပါက္က ေန အသာထေခ်ာင္းၾကည့္ေလေတာ့
သူခိုးခမ်ာ ေျပးလိုက္တာ မႈန္ေနတာပဲေလ..

ဒီစာေလးကို ဖတ္ၿပီးအားလံုးဟာ အခက္အခဲေတြကို
ေခါင္းငံု႔ေနမယ့္အစား ရင္ဆိုင္ႏို္င္ဖို႔ သတၱိေတြ
ေပၚလာပါေစလို႔ ေမ်ွာ္လင့္လွ်က္...

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Creedit:original_writer

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 65230.32
ETH 3477.92
USDT 1.00
SBD 2.37